Ανακοινώσεις

Επιστολή του Κώστα Κατσιμίγα αναφορικά με το 10ο Θέμα Η.Δ. της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της 19-05-2020

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ 

ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑ ΚΑΤΣΙΜΙΓΑ

ΠΕΡΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Η.Δ. ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Με επιστολή του στον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο Επικεφαλής της Παράταξης Κώστας Κατσιμίγας  προχώρησε στις εξής επισημάνσεις αναφορικά με το 10ο Θέμα της προσεχούς συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 19-05-2020 (ακολουθεί η επιστολή):

Θέμα: Απαράδεκτη η εισαγωγή του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης της 5ης συνεδρίασης του ΠΣ της 19ης Μαΐου 2020 - Έγκριση κατανομής θέσεων προσωπικού της Περιφέρειας ΑΜΘ, ανά κατηγορία και κλάδο στις οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΠΑΜΘ, των Αυτοτελών Τμημάτων, των Δ/νσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΑΜΘ και των Τμημάτων αυτών.

Κε Πρόεδρε

Επανέρχεται στην 5η συνεδρίαση του ΠΣ με αριθμό στην ΗΔ «10» το θέμα «Έγκριση κατανομής θέσεων προσωπικού της Περιφέρειας ΑΜΘ, ανά κατηγορία και κλάδο στις οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΠΑΜΘ, των Αυτοτελών Τμημάτων, των Δ/νσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΑΜΘ και των Τμημάτων αυτών». Το ίδιο θέμα, με την ίδια εισήγηση, είχε ξαναεισαχθεί στην 3η συνεδρίαση του ΠΣ της 26ης Μαρτίου 2020 και αριθμό στην ΗΔ «4», το δε Περιφερειακό Συμβούλιο με την υπ αριθ 49/2020 απόφασή του απέρριψε την εισήγηση καταψηφίζοντάς την. Κατά το άρθρο 167 παρ. 3 εδ.4 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4555/2018, «Δεν μπορεί να επανυποβληθεί αίτημα για το ίδιο θέμα, πριν παρέλθουν δύο μήνες αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση του Συμβουλίου, εκτός αν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων.» Φρονούμε ότι η εν λόγω απαγόρευση δεν αφορά μόνο τα θέματα που δια αιτήσεων των συμβούλων εισέρχονται προς συζήτηση στο σώμα, αλλά καθώς η συγκεκριμένη διάταξη αποσκοπεί στην εύρυθμη λειτουργία του ΠΣ, καταλαμβάνει εν γένει στην ουσία τους και τα θέματα που εσείς εντάσσετε στην ΗΔ. Ως εκ τούτου, χωρίς την επίκληση νέων στοιχείων η επαναφορά προς συζήτηση της ίδιας ακριβώς εισηγήσεως, με τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου και την ίδια ημερομηνία, που το σώμα ήδη καταψήφισε, πριν παρέλθουν οι εκ του νόμου προβλεπόμενοι δύο μήνες, θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτη.

Με τιμή

Κωνσταντίνος Κατσιμίγας

Περιφερειακός Σύμβουλος

 

♦ Από το Γραφείο Τύπου

Ανακοινώσεις

logo_black.png
© Copyright 2020 Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία. All Rights Reserved.

Search