Ανακοινώσεις

Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ 2020 - 2021 (Χρήστος Χατζηπέμου, μέλος, Περιφερειακός Σύμβουλος Ροδόπης)

Κομοτηνή,  15 Νοεμβρίου 2021

Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ
2020 - 2021
(Χρήστος Χατζηπέμου, μέλος, Περιφερειακός Σύμβουλος Ροδόπης)

Κατ’ επανάληψη εναντιωθήκαμε σε εισηγήσεις έγκρισης δαπανών υποχρεώσεων όλων των Διευθύνσεων της ΠΑΜΘ οι οποίες:

- Ήταν αόριστες και ασαφείς (δεν υπήρχε αναλυτικός προϋπολογισμός, επιμέρους προσδιορισμός κι εξειδίκευση, ήταν ανακριβείς, με ανεπαρκή αιτιολόγηση, ζητήθηκαν στοιχεία και δεν δόθηκαν κλπ).

- Ήταν αβάσιμες, αναρμοδίως εισαχθείσες, ειδικά εισηγήσεις με κατεπείγον χαρακτήρα που ερχόντουσαν πολύ καιρό μετά ή κατεπείγουσες εισηγήσεις που ερχόντουσαν τελευταία στιγμή, δεν ήταν δυνατόν να μελετηθούν και δεν δικαιολογούσαν και τον χαρακτήρα του επείγοντος.

- Ήταν αδικαιολόγητα επαναλαμβανόμενες και ανεπίτρεπτες σε περίοδο κρίσεως και πανδημίας (πχ εθιμοτυπίας).

- Ήταν απροκάλυπτα «φωτογραφικές».

- Αποσκοπούσαν στην προώθηση των δημοσίων σχέσεων του κάθε Αντιπεριφερειάρχη και της Διοίκησης εν γένει, παρά στήριζαν την υπερτοπική πολιτιστική δραστηριότητα.

- Είχαν σκοπό την μετακίνηση Αντιπεριφερειαρχών, εντεταλμένων Περιφερειακών Συμβούλων κλπ σε εκδηλώσεις εντός και εκτός Ελλάδας, που περισσότερο προσομοίωναν με ταξίδια αναψυχής για προσωπικές τουριστικές εξορμήσεις και προσωπικού επιπέδου επαφές, παρά έδειχναν σημάδια προώθησης της Περιφέρειας.

- Είχαν υπέρογκα κόστη, παρωχημένο και εσφαλμένο παλαιό χαρτογραφικό υλικό (π.χ.τιμή ανά φωτογραφία [για την ανανέωση του φωτογραφικού αρχείου], τιμή ανά αφίσα και τιμή μίσθωσης ηχητικών συστημάτων κάλυψης εκδηλώσεων [την ίδια ώρα που μπορούν με την ίδια ή και μικρότερη τιμή να αγοραστούν, αντί να ενοικιαστούν!] κλπ). «Βγάζει μάτι» π.χ. η σε περίοδο κρίσεως αγορά οκτώ πολυθρόνων αντί του συνολικού ποσού των 4.000 € ήτοι αντί του ποσού των 500 € η μία(συνεδρίαση Ο.Ε. 13-07-2021) .

- Αφορούσαν την μεταφορά των μαθητών. Απαιτείται επανασχεδιασμός της μεταφοράς των μαθητών ώστε κάποιες μεταφορές να μην «ξεφεύγουν» οικονομικά.

- Ήταν μηδενικής ή ελάχιστης έκπτωσης η προσφορά του ενδιαφερόμενου αναδόχου, άρα ασύμφοροι οι διαγωνισμοί.

Επισημάναμε ότι είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ να γίνονται συνεδριάσεις της ΟΕ μία φορά το μήνα, ενώ υπάρχουν τόσα θέματα τρέχοντα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Επιπλέον οι φορτωμένες συνεδριάσεις δεν δίνουν τον απαιτούμενο χρόνο τόσο στα μέλη τη ΟΕ να προετοιμαστούν, όσο και στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες να απαντήσουν στα ερωτήματά μας και στις διευκρινήσεις που αναζητούμε.

Καλό είναι όταν πρωτοεισέρχονται τα θέματα του τεχνικού προγράμματος στην ΟΕ να συνοδεύονται και από πέντε αράδες που αφορούν την σκοπιμότητα του έργου Πχ εάν είναι τακτική συντήρηση ή έκτακτη κλπ Με δεδομένο ότι η συνοπτική περιγραφή υπάρχει και στη διακήρυξη, καλό είναι να αποτυπώνεται και στην εισήγηση. Να μην την αναζητούμαι εντός του σχεδίου διακήρυξης…

Σε σημαντικά θέματα προτείναμε την απόσυρσή τους και την εκ νέου συζήτησή τους σε δια ζώσης συνεδρίαση ή έστω τηλεδιάσκεψη και όχι δια περιφοράς.

Η Διοίκηση έχει επιλέξει να περιορίσει το χρόνο μελέτης των θεμάτων από τα μέλη της ΟΕ, αλλά, και την μόνιμη δια περιφοράς συνεδρίαση ώστε να μην καθίσταται δυνατός ο έλεγχος των θεμάτων και η άμεση αναζήτηση πληροφοριών από τους εισηγητές.

Όλο το 2021, συστηματικά καταστρατηγείται η απόφαση να συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα τακτικά η ΟΕ. Και φτάσαμε πλέον να παρακαλούν οι υπηρεσίες να προβούμε σε έκτακτες συνεδριάσεις για να τρέξουν οι εκκρεμότητες. Μόνοι εμείς πανελλαδικά, πάλι, έχουμε μείνει τόσο πίσω…

Ενδεικτικά, η Παράταξή μας διαχώρισε τη θέση της σε μια σειρά θεμάτων, όπως:

√ Για το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού:

• Έγκριση προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας: «Λειτουργία Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού για τη χιονοδρομική περίοδο 2020-2021 και 2021-2022» προϋπολογισμού 980.000,00 € (με ΦΠΑ) με προαίρεση και της εποχικής εκμίσθωσης των καφέ-αναψυκτήριων αυτού.

«Η «συνταγή» αυτή να πληρώνει η Περιφέρεια ιδιώτες για να λειτουργήσει το ΧΚ έχει δοκιμαστεί τα τελευταία χρόνια κι έχει αποτύχει παταγωδώς, με το ΧΚ να υπολειτουργεί και τα έσοδα της Περιφέρειας από αυτό να είναι της τάξης των 10.000 – 20.000 €. Χρειάζεται μελέτη αναδιοργάνωσης της λειτουργίας του Φαλακρού με την στροφή σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού και την διαμόρφωση νέων δομών που θα εξυπηρετούν αυτή την προοπτική λειτουργίας. Αντί της άσκοπης πληρωμής της μόνης εταιρείας που εκδηλώνει ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια (της ΝΟΥΛΙΚΑΣ ΟΕ) είναι προτιμότερο τα χρήματα αυτά να δίνονται για την ενίσχυση και διαμόρφωση υποδομών στο Φαλακρό (πχ φιλοξενίας, διαμονής κλπ) ώστε να αλλάξει ριζικά και να αναβαθμιστεί λειτουργικά για όλο το χρόνο, ο συγκεκριμένος χώρος. Για άλλη μια φορά η μόνη ενδιαφερόμενη εταιρεία υπήρξε η ΝΟΥΛΙΚΑΣ ΟΕ προσφέροντας έκπτωση 3%, προφανώς για να «επιτύχει» την είσπραξη 10.000 € - 20.000€ από την λειτουργία του ΧΚ. Διατηρήσαμε τις επιφυλάξεις μας τόσο ως προς τη σκοπιμότητα όσο και ως προς την νομιμότητα αυτής της διαδικασίας. Το θέμα της μίσθωσης της καφετέριας ως «αγγαρεία» που σχετίζεται μόνο με την χιονοδρομική περίοδο και μάλιστα με τις επισκευές και συντηρήσεις να μπορούν να γίνουν μόνον εκτός της περιόδου αυτής. Δυστυχώς το αποτέλεσμα της μίσθωσης είναι προδιαγεγραμμένο. Θα (υπο)λειτουργήσει η καφετέρια …καιρού επιτρέποντος, προβάλλοντας προς τα έξω, ακόμη και στους λιγοστούς επισκέπτες την απαράδεκτη κατάσταση των εγκαταστάσεων που για μια ακόμη φορά, κατά τη λήξη της μισθώσεως, δεν θα έχουν βελτιωθεί κατ ελάχιστο.

Συνεδριάσεις 2020 της ΟΕ: (07/08, 25/09, 30/09 &12/10)

√ Για την αξιοποίηση του κτιρίου του παλαιού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.

• Έγκριση διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού «Μελέτη στατικής επάρκειας πρώην παλιού νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης» προϋπολογισθείσας δαπάνης 476.763,05€.

Στις 10.12.2018 παραχωρήθηκε το κτήριο του παλιού Νοσοκομείου στην Περιφέρεια ΑΜΘ προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την στέγαση των Υπηρεσιών της. Όρος της παραχώρησης είναι εντός πενταετίας η στέγαση των Υπηρεσιών, δηλαδή η πραγμάτωση του σκοπού τη παραχώρησης. Πρόκειται για κτήριο που ανεγέρθηκε την δεκαετία του 70 χωρίς άδεια και νομιμοποιήθηκε μόλις το 2012, χωρίς κατά τη νομιμοποίησή του να εγερθούν θέματα σχετιζόμενα με την στατικότητα του κτηρίου και χωρίς να τεκμηριώνεται και η σημερινή ανάγκη ενδελεχούς ελέγχου της στατικότητας ώστε να είναι αναγκαία η σχετική μελέτη η οποία προκηρύσσεται δυόμισι χρόνια μετά την παραχώρηση κι εκτρέπει παντελώς το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης των Υπηρεσιών στο παλιό Νοσοκομείο και καθιστά αδύνατη την υλοποίηση της δέσμευσης που έχει αναλάβει η Περιφέρεια. Ας σημειωθεί ότι τμήματα και αίθουσες του κτηρίου σήμερα, έχουν ήδη καταληφθεί ανενόχλητα από τρίτους φορείς και διάφορες συλλογικότητες.
Έχει ήδη τοποθετηθεί δημόσια η Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία, ενάντια στην σπατάλη 477.000 € και την σύνταξη μιάς μελέτης στατικής επάρκειας χωρίς την διαπίστωση μακροσκοπικά προβλημάτων που να αφορούν την στατικότητα του κτηρίου.

Συνεδρίαση 24-05-2021, 06-08-2021 & 26-10-2021 της ΟΕ.

√  Για την εταιρεία «ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ.»

• Έγκριση νομικών ενεργειών ενώπιον κάθε αρμόδιου δικαστηρίου, λόγω επικειμένου κίνδυνου προσβολής συμφερόντων της ΠΑΜΘ και ταυτόχρονα μη επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση σχετικά με άκυρες και ακυρώσιμες πράξεις ΔΣ και ΓΣ της εταιρίας ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. (Διαχειριστική Έργων Στήριξης ΜΜΕ Οικονομική - Συμβουλευτική ) αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και των εταίρων της και τροποποίηση αυτής.

Από την αρχή η παράταξή μας είχε επισημάνει στο ΠΣ την ανάγκη συλλογικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας στο ΔΣ της εταιρείας ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. πρόταση την οποία τορπίλισε η πλειοψηφούσα παράταξη στο ΠΣ επιλέγοντας να τοποθετήσει για τους δικούς της λόγους, τους δικούς της εκπροσώπους. Η κόντρα που δείχνει να ξέσπασε ανάμεσα στα Επιμελητήρια της Περιφέρειας και τους εκπροσώπους που επέλεξε η πλειοψηφούσα παράταξη είναι απότοκος και της παραπάνω αλαζονικής στάσης. Παρά το γεγονός ότι εδώ και μήνες στην εταιρεία υπάρχει αυτή η κατάσταση, δεν υπήρξε από την Διοίκηση της Περιφέρειας καμία επίσημη ενημέρωση. Καλούμαστε στην ΟΕ υποτίθεται «ενόψει κινδύνων» των συμφερόντων της Περιφέρειας να εγκρίνουμε εμμέσως τις ενέργειες της πλευράς των εκπροσώπων της Διοίκησης της Περιφέρειας στην εταιρεία, ενώ, ουσιαστικά, από την ίδια την Διοίκηση στερηθήκαμε τόσο την συμμετοχή στην εταιρεία, όσο και την ουσιαστική ενημέρωση γύρω από τα ζητήματα που έχουν προκύψει. Μάλιστα θέματα της ουσίας για την ΔΕΣΜΟΣ δεν συζητήθηκαν ούτε στη συνεδρίαση του ΠΣ του Αυγούστου. Οι ενέργειες της ορισθείσας Διοίκησης, τις οποίες υπεραμύνεται η εισήγηση, προήλθαν από Διοίκηση της οποίας η σύνθεση ακυρώθηκε (κατά το μέρος που αφορά την εκπροσώπηση της Περιφέρειας σε αυτό) και κατά συνέπεια, είναι (τουλάχιστον) υπό αμφισβήτηση και το κύρος του συνόλου των πράξεών της, κάτι το οποίο η εισήγηση αποσιωπά. Ποιες αποφάσεις της Διοίκησης του ΔΕΣΜΟΥ επηρεάζονται από την ακύρωση της εκπροσώπησης της Περιφέρειας ΑΜΘ σε αυτό, δεν καθίσταται γνωστό, καθώς, αγνοούμε τόσο το περιεχόμενο των αποφάσεων όσο και την σύνθεση λήψεώς τους. Εξακολουθούμε τόσο στην ΟΕ όσο και στο ΠΣ να μην έχουμε την πλήρη εικόνα των αποφάσεων αυτών, των εγγράφων που αντηλλάγησαν και των θέσεων και απόψεων όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, παρά μια μονάχα εισήγηση που πολιτικά καταγράφει μόνο την μία άποψη. Χαρακτηριστικό μάλιστα είναι ότι η εισήγηση δεν συνοδεύεται καν από τις αποφάσεις τις οποίες καλούμαστε να εγκρίνουμε την προσβολή τους! Προτείναμε την παραπομπή του θέματος στο προσεχές Περιφερειακό Συμβούλιο.

Συνεδριάσεις 2020 της ΟΕ: 26/06 & 31/08.

√ Για την εταιρεία «ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΜΘ «Η ΣΤΗΡΙΞΗ»

• Έγκριση εκ νέου παραχώρησης της χρήσης του κτηρίου που βρίσκεται στη Ξάνθη (οδός Χατζησταύρου 1) στην αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία «ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΜΘ «Η ΣΤΗΡΙΞΗ», με αναδρομική ισχύ από 01/01/2021 έως και 31/12/2028.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού της εταιρείας θα έπρεπε ο Προϋπολογισμός, απολογισμός και η έκθεση πεπραγμένων της εταιρείας “Η ΣΤΗΡΙΞΗ” να υποβάλλονται προς έγκριση κατ έτος στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ουδέποτε υποβλήθηκαν τέτοια στοιχεία και ουδέποτε φυσικά εγκρίθηκαν. Μια συνεπής και σοβαρή Διοίκηση, προ του αιτήματος της παραχώρησης, του ακινήτου όφειλε να τηρήσει τις καταστατικές υποχρεώσεις της. Συνεπώς δεν είναι δυνατό να υποστηριχθεί η αδιαφανής λειτουργία μιάς τέτοιας εταιρείας και μάλιστα για κάποιο πρόγραμμα διασυνοριακό της κοινωνικής επιχειρηματικότητας το οποίο ελάχιστη σχέση έχει με τους καταστατικούς σκοπούς της εταιρείας αυτής.

Συνεδρίαση 25-01-2021 της ΟΕ.

√ Για δαπάνες που δημιούργησε η πανδημία (COVID19)

• Έγκριση – απόφαση ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μέσω διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την κάλυψη υποχρεώσεων που προέκυψαν από την 27/03/2020 και μετά αναφορικά με το πρόγραμμα μεταφοράς - φιλοξενίας (διαμονής σε ξενοδοχεία) – απομόνωσης των Ελλήνων πολιτών που εισέρχονται στη χώρα από τον μεθοριακό σταθμό Κήπων – Έβρου (κατεπείγουσα ανάγκη οφειλόμενη σε γεγονότα απρόβλεπτα), που αφορά σε υπηρεσίες ξενοδοχείου – φιλοξενία – διαμονή επαναπατριζόμενων Ελλήνων πολιτών.

Κατόπιν απευθείας …«διαπραγμάτευσης» η Περιφέρεια ΑΜ-Θ «έκλεισε» 4 ξενοδοχεία, (των οποίων η λειτουργία είχε ανασταλεί λόγω κορωνοϊού), με τίμημα κατά πολύ υψηλότερο από τις τιμές στο booking (και μάλιστα σε περίοδο πλήρους λειτουργίας, προ κορωνοϊού) και η αποδοχή των αιτημάτων πληρωμής των ποσών αυτών είναι ιδιαίτερα υψηλή και ως εκ τούτου είναι ασύμφορη για την Περιφέρεια ΑΜ-Θ, ως αντίθετη προς τα συμφέροντα τόσο του Δημοσίου όσο και της Περιφέρειας ΑΜ-Θ.

Συνεδρίασεις 20/07 & 30/09 του 2020 και 10/07/2021 της ΟΕ.

• Έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε. Ροδόπης πολιτιστικών εκδηλώσεων – «3ο παιδικό φεστιβάλ - δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τα παιδιά με τίτλο: «Μαθαίνω για τον κορονοϊό», προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ.

Ήδη τα παιδιά από τον Μάρτιο λόγω της καραντίνας έχουν λάβει μια πρώτη εικόνα για τα μέτρα προστασίας κατά του κορονοϊού. Ήδη από το Σεπτέμβριο ξεκίνησαν να πηγαίνουν στα δημοτικά σχολεία και στα νηπιαγωγεία λαμβάνοντας υποχρεωτικά μέτρα προφύλαξης. Άρα λοιπόν κάποιας μορφής εξοικείωση με τον COVID-19 και τα μέτρα προφύλαξης που απαιτούνται, ήδη έχουν, εν τοις πράγμασι, αποκτήσει. Συνεπώς τι καινούργιο έχει να προσφέρει η Περιφέρεια ΑΜ-Θ στον Τομέα αυτό είναι το πρώτο ερώτημα που προκύπτει…
Εάν μια τέτοια δράση έρχονταν εγκαίρως προς έγκριση και υλοποίηση, τότε νομίζω ότι θα είχε την στήριξη όλων μας. Στην παρούσα όμως φάση, ποιος μπορεί να είναι ο χρόνος υλοποίησης μιας σοβαρής και ξεχωριστής προσπάθειας ενημέρωσης των παιδιών για τον κορονοϊό; Μια σοβαρή δουλειά με animation, στήσιμο παιχνιδιού ανά ηλικία κλπ, απαιτεί χρόνο. Άλλως θα απολήξει ένα απλό αναμάσημα του υλικού που ήδη υπάρχει στο διαδίκτυο (βιντεάκια του ΕΟΔΔΥ, εκπαιδευτική τηλεόραση κλπ) που σίγουρα δεν θα δικαιολογεί την δαπάνη των 15.000€ (ας σημειωθεί ότι η ψηφιακή πλατφόρμα για το σπίτι του Μ.Χατζηδάκη που πρόσφατα εγκρίθηκε έχει κόστος 2.500€). Συνεπώς γιατί τώρα αποφάσισε η Περιφέρεια ΑΜΘ να προχωρήσει στο στήσιμο μιάς τέτοιας πλατφόρμας και η οποία στην καλύτερη περίπτωση θα είναι έτοιμη μετά το πέρας των χριστουγεννιάτικων διακοπών;
Προφανώς αντιλαμβάνεται η Διοίκηση της Περιφέρειας ότι υπάρχει ένα ΚΕΝΟ στην μέχρι τώρα προσπάθεια ενημέρωσης για τον κορονοϊό στις νηπιακές και παιδικές ηλικίες. Αντιλαμβάνεται ότι οι προχειροδουλειές της Κυβέρνησης σε ότι αφορά την ενημέρωση αλλά και την εκπαιδευτική διαδικασία επιβάλουν την διαμόρφωση μιάς τέτοιας ψηφιακής πλατφόρμας (πολύγλωσσης;) προκειμένου να υπάρξει πληρέστερη και πιο εύληπτη ενημέρωση για τον κορονοϊό στις ηλικίες αυτές…
Τι θέλουν τελικά εκ των υστέρων να κάνουν και ποια ανάγκη τους οδηγεί; Ας μας το αποκαλύψουν για να γίνουμε κι εμείς σοφότεροι… Σε κάθε περίπτωση όμως, η παρούσα δαπάνη των 15.000€ είναι παντελώς αόριστη και δεν εξειδικεύεται.
Προς ενημέρωση, α) στην Δυτική Μακεδονία από τον Μάρτιο ακόμη έχει στηθεί μια τέτοια πλατφόρμα… http://pektpe.xyz/ β) η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας και η οργάνωση «φεστιβάλ» είναι δύο πράγματα παντελώς ξεχωριστά…

Συνεδρίαση 26-11-2021 της ΟΕ.

√ Για την τουριστική προβολή και εξωστρέφεια της ΠΑΜΘ

• Έγκριση ποσού 24.800,00 ευρώ της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.: «Ψηφιακή προβολή περιοχών της Π.Α.Μ.Θ.-Χώρες στόχοι: Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Σκόπια».

Είχαμε ήδη τοποθετηθεί ως παράταξη αρνητικά στην σχετική δράση που αρχικά είχε καλοκαιρινό χαρακτήρα, εξαιρούσε την Ξάνθη και τη Δράμα, αλλά και την Τουρκία καθώς κατά τον αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, δεν θα …ανοίξουν τα σύνορα με την Τουρκία λόγω COVID. Στην βελτιωμένη αυτή έκδοση, η υλοποίηση της οποίας φτάνει έως το Νοέμβριο (!), ο καλοκαιρινός χαρακτήρας έχει φύγει, και ο αποκλεισμός της Ξάνθης και της Δράμας έχουν αρθεί. Οι προβλεπόμενες δαπάνες είναι αόριστες, χωρίς να συνδέονται με το αποτέλεσμα, όπως συμβαίνει συνήθως στην διαδικτυακή προβολή. Τέτοιες δράσεις επίσης δεν ξεκινούν μέσα στο καλοκαίρι αλλά την άνοιξη και δη το Μάρτιο. Εκτός κι αν η διαδικτυακή προβολή εστιάσει στο Φαλακρό, στα Χριστούγεννα και στις αποκριάτικες εκδηλώσεις του 2022!

Συνεδρίαση 14-06-2021 της ΟΕ.

• Έγκριση υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. «Περιφέρεια Α.Μ.Θ.-Εξωτερικό Εμπόριο», συνολικής δαπάνης 15.000,00 ευρώ.

Δεν συμφωνούμε με την ανάθεση της δράσης σε κάποιο ιδιώτη επειδή η συλλογή των συγκεκριμένων στοιχείων γίνεται από συγκεκριμένους δημόσιους (κατά κύριο λόγο) φορείς. Την χαρτογράφηση εξωτερικού εμπορίου αγαθών και την κλαδική εξειδίκευση εξαγωγών Περιφέρειας ΑΜΘ και την παροχή στατιστικών στοιχείων εξαγωγικού εμπορίου σε επίπεδο Περιφέρειας θα μπορούσε να αναλάβει το Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων κι Ανάπτυξης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου, κατόπιν προγραμματικής σύμβασης.

Συνεδρίαση 14-06-2021 της ΟΕ.

• Έγκριση των δαπανών της δράσης με τίτλο: «Φωτογραφική αποτύπωση του τουριστικού και πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας ΑΜΘ» συνολικού προϋπολογισμού 19.840,00€.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης προβλέπει παράδοση μέχρι 31.10.2021. Συνεπώς εξαιρούνται από την προβολή σημαντικές δράσεις που αφορούν στη Δράμα (Ονειρούπολη, Φαλακρό) στην Ξάνθη και Κομοτηνή (αποκριάτικες εκδηλώσεις) κλπ. Η απόκτηση πρωτογενούς φωτογραφικού υλικού θα μπορούσε – όπως έχει επανειλημμένα τονίσει η παράταξή μας – να γίνει μέσω διαγωνισμού στα social media και μάλιστα σε ετήσια βάση ώστε η τουριστική προβολή να αφορά όλο το χρόνο κι όχι μόνο την θερινή περίοδο. Πολύ περισσότερο που στον δράση αυτή το υλικό που θα συγκεντρωθεί θα μπορεί να αξιοποιηθεί από το 2022 κι έπειτα. Επιπλέον η αξίωση πιστοποίησης του υποψήφιου αναδόχου με «ΕΛΟΤ 1435:2009» και «ISO 9001:2015» χωρίς την διευκρίνιση μάλιστα εάν αφορούν την παροχή φωτογραφικών ή διαφημιστικών υπηρεσιών, περιορίζει αναιτιολόγητα τον ανταγωνισμό και δημιουργεί υποψίες πως στόχος είναι η διαγωνιστική συμμετοχή μια συγκεκριμένης εταιρείας από την Αλεξανδρούπολη, γνωστή από ανάλογες συνεργασίες της με την Περιφέρεια ΑΜΘ.

Συνεδρίαση 24-05-2021 της ΟΕ.

• Έγκριση της εξειδίκευσης δαπανών και υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δια της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας «Καμπάνια τουριστικής προβολής σε έντυπα ΜΜΕ» συνολικού προϋπολογισμού 18.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Είμαστε παντελώς αντίθετοι με τον τρόπο που γίνεται τόσο σε ότι αφορά την χρήση ενδιάμεσων (κι όχι απευθείας με τα διαφημιστικά γραφεία που λειτουργούν όλα τα έντυπα), όσο και σε ότι αφορά την απουσία περιφερειακού σχεδιασμού τουριστικής προβολής. Τέτοιες μεμονωμένες πρωτοβουλίες αντιπεριφερειαρχών είναι μικρής και περιορισμένης εμβέλειας και οδηγούν σε αμφίβολα αποτελέσματα. Η Καβάλα από μόνη της δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος της τουριστικής ανάπτυξης όλο το χρόνο. Χρειάζεται συνδυαστικά τη Δράμα ή και την Ξάνθη το χειμώνα. Πόσο δύσκολο είναι αυτό να το αντιληφθούν οι Διοικούντες;

Συνεδρίαση 13-07-2021 της ΟΕ.

• Έγκριση δράσης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ» Ε.Φ.: 3071, Κ.Α.Ε.:9899. Κωδικός: 212001011, μέγιστου προϋπολογισμού είκοσι έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (26.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .

Πρόκειται για αποτυχημένες συνταγές του παρελθόντος για υποτιθέμενη προβολή των επιχειρήσεων που δοκιμάστηκαν μαζικά από πολλούς φορείς (κυρίως Επιμελητήρια και Νομαρχίες) προ δεκαπενταετίας. Ετεροχρονισμένα η Καβάλα προσπαθεί να ανακαλύψει την …Αμερική, πετώντας άσκοπα (ή δωρίζοντας σε επιτήδειους) 26.500 €.

Συνεδρίαση 06-08-2021 της ΟΕ.

• Έγκριση της δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΜΘ ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 1821-2021 ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟΝ» μέγιστου προϋπολογισμού εικοσιπέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .

Δεν περιγράφεται καν τι θα περιλαμβάνει η έκθεση αυτή που μοιάζει περισσότερο με φιέστα της οποίας το περιεχόμενο ΘΑ διαμορφωθεί συν τω χρόνω. Η Πελοπόννησος δύναται να στηρίξει την τουριστική της προβολή στις επετειακές αυτές εκθέσεις – φιέστες. Η Περιφέρεια ΑΜ-Θ όχι.

Συνεδρίαση 06-08-2021 της ΟΕ.

• Έγκριση της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ VIA EGNATIA ΣΤΗΝ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ 2021», προϋπολογισμού 32.798,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Το γεγονός ότι η συναυλία της Νατάσας Θεοδωρίδου χαρακτηρίζεται ως «ποιοτική εκδήλωση» έχουσα σκοπό την «προαγωγή του πολιτισμού της περιοχής» και την ανάδειξη της τελευταίας «σε πόλο έλξης τουριστικής ανάπτυξης», …μας ξεπερνά!. Τι να πούμε και για τα υπόλοιπα που αναφέρει η εισήγηση ότι «η δράση θα συμβάλλει στην ανάδειξη του σύγχρονου τρόπου έκφρασης, της σύγχρονης κουλτούρας και του πολιτισμού και …στην ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής»!... Θα πέσει το σπίτι του Χατζιδάκι να μας πλακώσει…

Συνεδρίαση 06-08-2021 της ΟΕ.

• Έγκριση - εξειδίκευση των δαπανών και υλοποίησης της δράσης με τίτλο: «Εικαστική, καλλιτεχνική Έκθεση ταξίδι σε 3 Δήμους της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα)» δια της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού, συνολικού προϋπολογισμού 7.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην 616/2020 απόφαση της ΟΕ ΠΑΜΘ σημειώναμε τα εξής: «Μολονότι η εισήγηση ήταν παντελώς αόριστη από την αρχή, αυτή μέχρι σήμερα δεν άλλαξε. Περαιτέρω από τις απαντήσεις της Υπηρεσίας προέκυψε πως ο λεγόμενος «θεσμός» υπό τον εύηχο όρο «Τέχνης φλόγα» αποτέλεσε κατά το παρελθόν μια πρωτοβουλία της Αστικής μη Κερδοσκοπική εταιρείας «Νεάπολις» που εδρεύει στην Καβάλα. Η τελευταία ενώ προ εικοσαετίας είχε αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα, επί μία δεκαετία (από το 2010) υπήρξε αδρανής και ο «θεσμός» Τέχνης Φλόγα ξαναεμφανίστηκε μόλις το καλοκαίρι με τη μορφή μια μικρής έκθεσης ζωγραφικής σε ξενοδοχείο στην Κέρκυρα. Η εταιρεία αυτή κατέθεσε πρόταση διοργάνωσης (προφανώς από την ίδια) ανάλογων εκθέσεων, στην Περιφέρεια ΑΜΘ για 11 Δήμους συνολικού προϋπολογισμού 55.000,00€. Από την πρόταση αυτή προκρίθηκε η διοργάνωση τριών εκθέσεων σε Κομοτηνή, Καβάλα κι Αλεξανδρούπολη, χωρίς μέχρι σήμερα να είναι προκαθορισμένος ο χώρος των εκδηλώσεων και χωρίς να υπάρχει αναλυτικός προϋπολογισμός για κάθε έκθεση χωριστά. Έτσι η πρόταση φαντάζει έστω και με τον αόριστο τρόπο που εκτίθεται στην εισήγηση ως «επιχορήγηση» προς την αστική αυτή εταιρεία κάτι που εκφεύγει των νομικών δυνατοτήτων της Περιφέρειας. Η Περιφέρεια μπορεί μόνο να συνδιοργανώνει εκδηλώσεις με συλλόγους ή και με εταιρείες αυτής της μορφής, με την ανάληψη συγκεκριμένου μέρους των δαπανών εκ του συνολικού προϋπολογισμού τους. Άλλως, εάν ο φορέας της οργάνωσης της προτεινόμενης δράσης αναδειχθεί μέσα από διαγωνιστική διαδικασία ή και την απευθείας ανάθεση, αυτή, εφόσον θα κατευθύνεται προς την συγκεκριμένη αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία θα έχει χαρακτήρα εικονικό, σύμφωνα με όλα όσα προεκτέθηκαν».
Στα ανωτέρω θα έπρεπε να σημειωθούν επιπλέον τα παρακάτω: Για την υλοποίηση της δράσης που πρότεινε η Τέχνης Φλόγα, υποτίθεται ότι αναζητήθηκαν δημόσια προσφορές. Η μοναδική που υποβλήθηκε, μηδενικής εκπτώσεως, ήταν αυτή του Σωκράτη Τάλκου το ΑΦΜ του οποίου χρησιμοποιείται για πάσης φύσεως εισπράξεις που αφορούν το Ρ/Σ Νεάπολις Καβάλας αλλά και την διαδικτυακή εφημερίδα με το ίδιο όνομα, των μέσων δηλαδή που απαρτίζουν τα MEDIA GROUP ΝΕΑΠΟΛΙΣ που έχουν ως ιδιοκτήτη και διευθυντή το δημοσιογράφο Σταύρο Δεληγιάννη, ιδρυτή και διευθυντή και του λεγόμενου εικαστικού θεσμού ΤΕΧΝΗΣ ΦΛΟΓΑ! Συνεπώς αυτό που φαίνεται ανοικτά είναι ότι δια του «θεσμού αυτού» ενισχύεται εκ πλαγίου, το ραδιόφωνο ΝΕΑΠΟΛΙΣ και η εφημερίδα του!

Συνεδριάσεις 30-09-2020 & 24-08-2021 της ΟΕ.

• Έγκριση: Α. Διενέργειας απευθείας ανάθεσης σύμβασης για την κάλυψη υποχρεώσεων της δράσης: «Πολιτιστικές εκδηλώσεις στα πλαίσια του εορτασμού των 100 χρόνων ¨Ελευθεριών Θράκης¨» και συγκεκριμένα της επιμέρους δράσης αυτής, καλλιτεχνικής εκδήλωσης με τον τίτλο: «Τοπικά μουσικά και γλωσσικά ιδιώματα της Θράκης», Β. Εξειδίκευσης – υλοποίησης των λοιπών από τις ανωτέρω υποχρεώσεις και Γ. Δέσμευσης διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού έως 6.361,00 ευρώ.

Κατ αρχήν ο τίτλος της εκδήλωσης είναι ανακριβής, αφού το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος αφορά σκοπούς της Μακεδονίας ή και τραγούδια του Θεοδωράκη (!). Περαιτέρω το οικονομικό της κόστος είναι δυσανάλογα υψηλό. Από τις εμφανίσεις της μπάντας όπως αυτές αποτυπώνονται στο διαδίκτυο δεν δικαιολογείται ούτε το ύψος των δαπανών πχ ηχητικά 1500€ πλέον ΦΠΑ, ούτε αυτό των αμοιβών. Με τα ίδια χρήματα θα μπορούσε να έχει οργανωθεί ένα ωραιότατο φεστιβάλ και με τοπικά συγκροτήματα που, μάλιστα, απαντώνται στη δισκογραφία.

Συνεδρίαση 17-09-2021 της ΟΕ.

• Έγκριση της δράσης «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ EVENTS ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ», προϋπολογισμού 24.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. & έγκριση τροποποίησής της.

Αόριστες δαπάνες χωρίς καμία διευκρίνιση και πρόβλεψη. Εάν η αοριστολογία δεν είναι αποτέλεσμα προχειρότητας, τότε, ακόμη χειρότερα σχετίζεται με την αδιαφανή λειτουργία στους Διοίκησης. Εντελώς ενημερωτικά η δαπάνη για την τσάντα που περιγράφει η εισήγηση στο διαδίκτυο οι τιμές είναι στους τάξης των 1 με 1,5 € (πλέον ΦΠΑ) κι όχι 6 € με ΦΠΑ όπως ο προϋπολογισμός της εισήγησης (9.000/1500=6€ η τσάντα). Για υποβοήθηση, ιδού και το σχετικό link http://www.focuspack.gr/page-105.html
Μετά το φιάσκο της έκθεσης στο Ζάππειο για την επέτειο των 200 χρόνων από το 1821, επανέρχεται το θέμα με τα ίδια ελαττώματα της 615/2021 απόφασης. Είναι δε …αστείο το γεγονός ότι στην τροποποίηση, διορθώθηκε ο προϋπολογισμός για τις τσάντες σε 3.000 € και εκτινάχθηκε στα 6.000 € η τιμή των 600 USB των 8 GB, χαμηλής ταχύτητας (2.0) και δη εκτινάχθηκε στα δέκα ευρώ το ένα. Την ίδια στιγμή στα διαφημιστικά γραφεία πωλούνται προς 2,5 με 3 € το ένα (με ΦΠΑ). Επισημαίνουμε ότι στην προηγούμενη απόφαση τα 600 USB αποτιμούνταν (ορθώς) στα 2.000 €! Ο τρόπος που εισέρχεται η δράση προς έγκριση δυστυχώς έχει όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία μιάς ύποπτης προχειροδουλειάς. Επιπλέον δεν αποτελεί επείγοντα λόγο, προκειμένου ναν συζητηθεί η δράση αυτή στην παρούσα συνεδρίαση το «να υπογραφεί η σύμβαση για την προμήθεια που αφορά και την έκθεση Philoxenia 2021» που πραγματοποιείται 12-14 Νοεμβρίου, δηλαδή ένα μήνα μετά.

Συνεδρίαση 17-09-2021 & 11-10-2021 της ΟΕ.

• Έγκριση της δράσης με τίτλο: «Μαθητικό Φεστιβάλ Αθλητικού Τουρισμού μέσω καλαθοσφαίρισης» συνολικού προϋπολογισμού 35.960,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Τέτοιες εισηγήσεις δείχνουν την απουσία ενός φορέα που θα ασχολείται σοβαρά με ανάλογες δράσεις σε περιφερειακό επίπεδο. Κατ αρχήν πρόκειται για έναν παραπλανητικό τίτλο που από τη μια έχει ένα μπασκετικό τουρνουά κι από την άλλη μια διαδικτυακή εκδήλωση. Για τις διαδικτυακές εκδηλώσεις ας συνεργαστεί η Διοίκηση με το ΔΠΘ να παρουσιάσει σοβαρό κι ολοκληρωμένο. Σε ότι αφορά το υπόλοιπο μέρος θα πρέπει να πει τονιστεί ότι ο Νίκος Δίπλαρος, μπασκετμπολίστας επαγγελματίας από την Πάτρα, πέρυσι ίδρυσε την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία FLASH και φέτος το καλοκαίρι προσπάθησε να διοργανώσει αγώνες μπασκετικούς με την επωνυμία «3Χ3 FLASH OPEN» για να γνωρίσει ο κόσμος το άθλημα (https://flash3on3.gr). Απευθύνθηκε σε διάφορους αθλητικούς συλλόγους και όντως διοργανώθηκαν τέτοιοι αγώνες το καλοκαίρι, στην Πρέβεζα, στα Χανιά, στην Λάρισα, στην Αθήνα κλπ. Στην ΑΜΘ έρχεται ως πρόταση …τουριστικής προβολής (!) πράγμα το οποίο είναι τουλάχιστον άσχετο. Κι είναι άσχετο γιατί η πρωτοβουλία διοργάνωσης δεν ανήκει σε κάποιο αθλητικό σωματείο. Ίσως γι αυτό και ο προϋπολογισμός του είναι πολλαπλάσιος ανάλογων εκδηλώσεων. Στην Πρέβεζα κόστισε εν μέσω διαμαρτυριών στον τοπικό Δήμο 11.000 € (ΑΔΑ: ΨΣ9ΦΩΞΧ-Λ15) η μίσθωση όλου αυτού του εξοπλισμού που περιγράφεται και στην πρόταση της ΠΑΜΘ, στο Κέντρο Πολιτισμού κι Αθλητισμού της Κορίνθου μόλις 4.500 € (ΑΔΑ: ΨΚ6ΝΟΚ6Β-2Ο3), στην Μύκονο (ΑΔΑ: ΩΗΓ17ΛΞ-ΗΥ7) κόστισε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 10.000 € κλπ. Εκτός λογικής κινούνται και οι δαπάνες για πίνακα προβολής (7.000 €) ή για διαχείριση τουρνουά της πρότασης. Όλη η εκδήλωση – πρόταση της ΠΑΜΘ φαντάζει με τον τρόπο που εισέρχεται αλλά και τον προϋπολογισμό της ως μια προχειροδουλειά που εκθέτει πολλαπλώς την ΠΑΜΘ. Αντί για τέτοιου είδους προκλητικές δαπάνες καλό θα είναι να σκεφτεί η Διοίκηση πως θα στηρίζει τον τοπικό αθλητισμό ξεκινώντας από συντηρήσεις κι επισκευές εγκαταστάσεων των σωματείων, ως έχει υποχρέωση. Κι αν ο ΓΑΣ θέλει κι επιθυμεί να οργανώσει ο ίδιος μια τέτοιας μορφής εκδήλωση τότε να συνδράμει κι η Περιφέρεια. Όχι φυσικά με τα προκλητικά υπερβολικά ποσά της υπό συζήτηση πρότασης αλλά στα πλαίσια που ήδη έχουν θέσει άλλοι φορείς.

Συνεδρίαση 15-11-2021 της ΟΕ.

• Έγκριση της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Ροδόπης «Περιφερειακό Φεστιβάλ Via Egnatia στην Π.Ε. Ροδόπης 2021», το χρονικό διάστημα 11-12/12-2021, με προϋπολογισμό και πίστωση 19.750,00€.

Προς την υπηρεσία που πρότεινε την συγκεκριμένη εκδήλωση θέσαμε τα παρακάτω ερωτήματα: «Τι περιλαμβάνει τελικά το «Περιφερειακό Φεστιβάλ Via Egnatia στην Π.Ε.Ροδόπης 2021» το διήμερο 11 και 12 Δεκεμβρίου; Την παρουσίαση ενός λευκώματος; Ποιού λευκώματος; Αγώνες τρεξίματος; Ποδηλάτου; Αυτοκινήτου; Έκθεση; Ποιά έκθεση θα υπάρχει ώστε να χρειάζεται ηχητική κάλυψη; Είναι η ποιο άθλια περιγραφή δράσης που έχει έρθει ποτέ στην Οικονομική Επιτροπή, με κόστη παντελώς αναιτιολόγητα (πχ διήμερη γραφιστική υποστήριξη των εκδηλώσεων) ή μίσθωση επί διημέρου φουσκωτών αψίδων των οποίων η αγορά είναι μικρότερη των 800 €, ή ηχητικά 2.000 € που συνήθως σε εκδηλώσεις αγώνων δρόμου είναι της τάξης των 150 € (δύο αυτοενισχυόμενα ηχεία 400 W, ένας μίκτης με δώδεκα κανάλια κι ένα ασύρματο μικρόφωνο, μαζί και ένα λάπτοπ για να παίζει μουσική κοστίζουν λιγότερο από 2.000 €), φωτογραφική κάλυψη η οποία δεν υπερβαίνει τα 500 € στην πιάτσα προϋπολογίζεται στο ποσό των 3.000 €, εναρκτήρια τελετή με μίσθωση χώρου, αμοιβή αναδόχου, κλπ Πόσοι τελικά θα είναι οι συμμετέχοντες; 50 κατά την έναρξη; 400 αθλητές για δύο ημέρες (τόσοι μνημονεύονται στην ηλεκτρονική χρονομέτρηση); 500 ήτοι 400 αθλητές και 100 εθελοντές (που θα πάρουν μπλουζάκια); 1.000 όσα τα νεράκια κι οι βεβαιώσεις συμμετοχής; Πόσα άτομα συμμετείχαν τις προηγούμενες φορές, ώστε από άποψη συμμετοχής να μην πρόκειται δράση απόλυτα αποτυχημένη σε σχέση με το Santa Run που λαμβάνει χώρα ένα μήνα αργότερα και κοστίζει στο διοργανωτή Δήμο Κομοτηνής πολύ λιγότερα; Να αναλυθούν οι δράσεις και τα επιμέρους κόστη ώστε να μην μοιάζει η συγκεκριμένη δράση με …αρπαχτή.)». Φυσικά δεν λάβαμε καμία απάντηση. Ούτε και έγινε οποιαδήποτε διόρθωση σε αυτό που ήρθε ως δήθεν «εισήγηση». Καταψηφίσαμε την συγκεκριμένη δράση καθώς, η ανάλογη προηγούμενη για την ΠΕ Ροδόπης είχε τα ίδια χαρακτηριστικά.

Συνεδρίαση 15-11-2021 της ΟΕ.

• Έγκριση εξειδίκευσης , στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., <<4ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ-ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ>>.

Στην Υπηρεσία υποβάλαμε τα παρακάτω ερωτήματα: «Επειδή οι δράσεις αυτές μοιάζει να ταιριάζουν περισσότερο με την σκηνή του ΡΕΞ παρά με αυτή του Μεγάρου Μουσικής, παρακαλώ να μας ενημερώσετε από τώρα ποιοι είναι οι συντελεστές αυτών των παραστάσεων και που έχουν παρουσιαστεί οι εκδηλώσεις αυτές με αυτές τις τιμές». Φυσικά δεν πήραμε καμία απάντηση γιατί απλά πρόκειται για τον απόλυτο ευτελισμό του Μεγάρου Μουσικής με τη φιλοξενία μάλλον φτηνιάρικων παραγωγών που βρίσκουν έδαφος μόνο περιοδεύοντας στην επαρχία. Δεν μπορεί οι δύο παραστάσεις του «Γαργαληστή» που παίζεται στη Θεσσαλονίκη αυτή την περίοδο να κοστίζουν 4.712 € (ασχέτως αν επίσης ταιριάζει περισσότερο στη σκηνή του ΡΕΞ) ενώ οι επιλογές της ΠΕ Ροδόπης (τις οποίες και να τις ψάχνει κανείς στο διαδίκτυο δεν τις βρίσκει) να κοστίζουν ο κούκος… αηδόνι! Κάποιος πρέπει να προστατέψει το Μέγαρο Μουσικής αλλά και τον προϋπολογισμό, από αυτές τις …αρπαχτές της ΠΕ Ροδόπης.

Συνεδρίαση 15-11-2021 της ΟΕ.

• Έγκριση εξειδίκευσης και υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας ΑΜΘ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ"».

Σύμφωνα με την εισήγηση, θα γίνει ένα συνέδριο. Δεν ξέρουμε ποιοι και πόσοι θα είναι οι εισηγητές αλλά ξέρουμε ότι θα μας κοστίσουν 2.000 € τα εισιτήρια κι η διαμονή τους και το συνέδριο θα χωρίζεται σε δύο ενότητες, η μια θα πραγματεύεται την απελευθέρωση της Θράκης και η άλλη τις γλωσσικές διαλέκτους στη Θράκη. Για καφέδες και καλωσορίσματα θα δώσουμε 2.500 € ενώ για το τεχνικό μέρος του συνεδρίου θα κοστίσει 4.000 €. 1.200 € θα κοστίσει η πλάτη του συνεδρίου και τα τέσσερα roll ups, κι άλλα 3.000 € θα δώσουμε για προσκλήσεις που δεν ξέρουμε πόσες είναι, για προγράμματα που επίσης δεν ξέρουμε πόσα θα τυπώσουμε και για πρακτικά που θα μαγνητοφωνηθούν μέσω άλλης δαπάνης αλλά δεν θα εκδοθούν. Φορεσιές της …Θράκης θα έρθουν στην Θράκη από την Αθήνα και θα τις συνοδεύσουν τρία άτομα κι όλο το …πανηγύρι με τις φορεσιές θα κοστίσει 7.200 €! Είκοσι άτομα θα έρθουν από ένα σύλλογο Θρακιωτών Αθήνας (που μάλλον με αυτή την ονομασία δεν υπάρχει…) ως αντιπροσωπεία για να μας χορέψουν και για την διήμερη φιλοξενία και μετακίνηση με λεωφορείο, θα δαπανήσει η ΠΑΜΘ 4.000 €, ποσό που θα επέτρεπε να έρθουν οι άνθρωποι χωρίς ταλαιπωρία και με αεροπλάνο. Το μουσικό μέρος των εκδηλώσεων (και το ηχητικό τους αποτέλεσμα) είναι το μόνο συμμαζεμένο οικονομικό μέγεθος. Για να συντονιστεί δε όλο αυτό το πράγμα η περιφέρεια θα διαθέσει άλλα 3.100 €. Θα μπορούσαμε να συγχωρήσουμε ακόμη και τις τόσο εύγλωττες …σπατάλες που προαναφέρθηκαν, αν τουλάχιστον γνωστοποιούνταν το ποιοι θα πλαισίωναν επιστημονικά το συνέδριο, όμως αυτή η εξ Αθηνών μεταφορά παραδοσιακών αντικειμένων και φορεσιών, προδιαθέτει αρνητικά.

Συνεδρίαση 15-11-2021 της ΟΕ.

 

√  Για διάφορα άλλα σημαντικά έργα και δράσεις

• Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευή – καθαρισμός και συντήρηση οδικού δικτύου Ν. Καβάλας», με την αύξηση του Οικονομικού Αντικειμένου της Αρχικής Σύμβασης σε ποσοστό 14,98%, , προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ.

Διατηρήσαμε τις επιφυλάξεις μας ως προς την αναγκαιότητα της αύξησης του συμβατικού αντικειμένου δεδομένου ότι οι περιεχόμενες εργασίες του έργου έχουν συχνά αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστών έργων – εργασιών από την ΠΕ Καβάλας χωρίς να καθίσταται σαφές εάν υπάρχει επικάλυψη αυτών ή όχι. Έτσι πχ προξενεί εντύπωση ότι με τον 2ο ΑΠΕ επιχειρείται αύξηση του κονδυλίου για εργασίες υπό τον τίτλο «Κατάσταση επιφυλακής εκχιονισμού χειμερινής περιόδου» κατά 13.800 € την ίδια στιγμή που οι εργασίες αποχιονισμού και η προμήθεια αλατιού απομειώνονται (με αριθμούς στην μελέτη Α-1.2, Α-1.3 και Α-1.4). Την αύξηση της σταλίας των μηχανημάτων του αναδόχου από το ποσό των 15.000€ στο ποσό των 28.800€ δεν δικαιολογούν ούτε οι καιρικές συνθήκες του περασμένου χειμώνα.

Συνεδρίαση 31-07-2020 της ΟΕ.

• Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της πρόσκλησης οικονομικών φορέων, για την εκτέλεση των εργασιών της παροχής υπηρεσίας: «Μισθώσεις μηχανημάτων έργου για την επείγουσα αντιμετώπιση πλημμυρών του Δήμου Καβάλας (παρατενάγια περιοχή & Β.Α. Παγγαίο)», προϋπολογισμού 99.944,00 ευρώ.

Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως αυτός ισχύει σήμερα και ιδιαίτερα το αρ. 32 αυτού παρ. 2γ σύμφωνα με το οποίο η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές, ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση.
Η ολιγωρία της Διοίκησης δεν μπορεί να αιτιολογήσει την διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2γ του ν.4412/16. Ηδη από τα πλημμυρικά φαινόμενα της Θάσου είχαν περάσει 4 μήνες και δυόμισι μήνες από την απόφαση του Περιφερειάρχη για την ένταξη του υποέργου σε χρηματοδοτικό πλαίσιο.
Επιπλέον ο τρόπος της ανάθεσης, όπως προβλέπεται στην εισήγηση, καταδεικνύει ότι ήδη το έργο έχει ήδη «μοιραστεί» τμηματικά στους προσκαλούμενους ιδιωτικούς φορείς και συνακόλουθα η έννοια της «διαπραγμάτευσης» καταστρατηγείται.

Συνεδρίαση 19-03-2020 της ΟΕ.

• Έγκριση για την επαναδημοπράτηση της παροχής υπηρεσιών: «Καθαρισμός πρανών, τάφρων και ερεισμάτων οδικού δικτύου Ν. Καβάλας» προϋπολογισμού 73.997,00 ευρώ.

Τοποθετηθήκαμε ενάντια σε αυτά τα υποέργα που μπορεί να επιτυγχάνονται μέσω ΑΠΕ ήδη υφιστάμενων έργων συντήρησης οδού στο δίκτυο της Καβάλας κι όχι με συνοπτικούς διαγωνισμούς αυτής της μορφής. Εκφράσαμε τις αντιρρήσεις για την σκοπιμότητα και την νομιμότητα του συγκεκριμένου έργου παροχής υπηρεσιών.

Συνεδριάσεις 31/08 & 26/10 του 2020 της ΟΕ.

• Έγκριση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Π.Α.Μ.-Θ. και «Ε.Ο. Α.Ε.» για την υλοποίηση της υπηρεσίας: «Μελέτη αποκατάστασης γέφυρας παλαιού Νοσοκομείου Καβάλας οδού Νυρεμβέργης».

Είναι ιδιαίτερα μεγάλη η παράταση μέχρι τον Απρίλιο του 2022.

Συνεδρίαση 27-04-2021 της ΟΕ.

• Έγκριση σύναψης σύμβασης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών του έργου: «Παρεμβάσεις για άρση επικινδυνότητας στην Εθνική Οδό 55» αναδόχου «ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε.» συνολικής δαπάνης 70.527,01 ευρώ.

Το θέμα στο Τεχνικό Συμβούλιο φέρεται να έχει εισηγηθεί η κα Μαρία Γκούμα (Δ/ντριας Συγκοινωνιακών Έργων), η οποία δήθεν «επισυνάπτεται περαιτέρω στην εισηγητική απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου, απόφαση από την οποία απέχει της ψηφοφορίας η ίδια η εισηγήτρια! Από την Υπηρεσία ζητήθηκε να σταλεί η εισήγηση της κας Γκούμα που φαίνεται δήθεν ως «επισυναπτόμενη» στο πρακτικό 6 του Τεχνικού Συμβουλίου και να εξηγήσει η ίδια τους λόγους αποχής της από την ψηφοφορία, εάν δεν προκύπτουν από το πρακτικό. Μέχρι την ώρα ψηφοφορίας η Υπηρεσία δεν ανταποκρίθηκε δημιουργώντας εύλογες απορίες για τον σύννομο χαρακτήρα της εισήγησης του Τεχνικού Συμβουλίου προς την αναθέτουσα Αρχή εγείροντας επίσης ζητήματα διαφάνειας της σχετικής απόφασης.

Συνεδρίαση 27-04-2021 της ΟΕ.

• Έγκριση Αξιολόγησης Προσφορών, του διαγωνισμού για την καθαριότητα των χώρων των κτιρίων της Π.Ε. Ξάνθης – Π.Α.Μ.Θ. για τα έτη 2021-2022 & 2023, προϋπολογισμού 180.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στις οικονομικές προσφορές, μολονότι ο κύριος όγκος των δαπανών αφορά την απασχόληση προσωπικού και την υποχρεωτική τήρηση των κανόνων εργασίας. Ορθότερο θα ήταν να αναπεμφθεί η εισήγηση στην Επιτροπή για να απαντήσει, ως οφείλει, τεκμηριωμένα στους ισχυρισμούς των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν (Καζάκου και Χάλτσιος).

Συνεδρίαση 31-07-2020 της ΟΕ.

• Έγκριση αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου – Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» με προϋπολογισμό 74.000,00 ευρώ.

Είναι αόριστες οι αιτιολογίες απόρριψης δύο συμμετεχόντων. Κατά την Επιτροπή του Διαγωνισμού ζητήθηκαν διευκρινήσεις, παρασχέθηκαν αυτές (χωρίς να μνημονεύονται) αλλά κρίθηκε ότι «οι διευκρινήσεις που δόθηκαν από τις εταιρίες κρίθηκαν μη ικανοποιητικές» χωρίς να αναφέρεται αιτιολογημένα γιατί οι διευκρινήσεις δεν ικανοποίησαν την Επιτροπή.

Συνεδρίαση 27-04-2021 της ΟΕ.

• Έγκριση πρακτικού αρ. 4 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς το Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθμ. 679/2016 (General Data Protection Regulation – GDPR) της ΠΑΜΘ» προϋπολογισμού 74.000,00€.

Δεν προκύπτει πως η Επιτροπή από τις 22/9/2020 που επρόκειτο να συνεδριάσει, συνεδρίασε τελικά στις 23/10/2020. Ο διαγωνισμός προχωρά με βήματα χελώνας. Είναι αόριστη η απόρριψη της τεχνικής προσφοράς της 2ης εταιρείας. Δεν διευκρινίζεται ποια έγγραφα κρίθηκαν απαράδεκτα από την Επιτροπή, ούτε διευκρινίζεται εάν η αναφορά της εταιρείας αφορά την εργασία της προσαρμογής ή την παρακολούθηση της πορείας της. Ενστάσεις για τις ασάφειες της βαθμολόγησης (κατά την βαθμολόγηση των κριτηρίων της προκήρυξης ανα εταιρεία, δεν είναι δυνατό να συναχθεί αιτιολογημένα γιατί κατά την επιμέρους αξιολόγηση η μία εταιρεία υπερέχει των άλλων δύο).

Συνεδρίασεις 16/11 του 2020 και 31/03, 24/05 & 13/07 του 2021 της ΟΕ.

• Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του πρώην δημοτικού αναψυκτήριου που βρίσκεται στη περιοχή Μάκρης του Νομού Έβρου, «Ακτή Τσαούση».

Η Διοίκηση καθυστερεί αδικαιολόγητα τη δημοπράτηση του έργου. Σε μια μίσθωση που έχει λήξει ήδη εδώ και ένα χρόνο, εξακολουθεί να καθυστερεί η εκ νέου δημοπράτησή της, στα πλαίσια εξυπηρέτησης των συμφερόντων που εκμεταλλεύονται το μίσθιο. Μάλιστα εκ της εισηγήσεως πληροφορούμαστε ότι οι όροι της δημοπράτησης θα έλθουν προς έγκριση σε επόμενη συνεδρίαση της ΟΕ ΠΑΜΘ. Απέναντι σε αυτές τις παράνομες μεθοδεύσεις η αρνητική ψήφος είναι επιβεβλημένη.
Ο COVID δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για την (απ αόριστον μάλιστα) αναβολή. Θα μπορούσε να γίνει διαδικτυακά ο διαγωνισμός αφού μάλιστα υπάρχει σχετική πρόβλεψη και στη διακήρυξη. Επίσης είναι απαράδεκτο να ενημερώνονται από τις 11/11/2021 για την αναβολή οι ενδιαφερόμενοι, δηλαδή, πριν αυτή αποφασιστεί από την Οικονομική Επιτροπή!

Συνεδρίαση 29-06-2021 & 15-11-2021 της ΟΕ.

• Έγκριση του 1ου πρακτικού του έργου: «Παρεμβάσεις δομικής ενίσχυσης ανατολικού αναχώματος και βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών ποταμού Άρδα περιοχής Ριζίων και Καστανέων» προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης “Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection”, FLOOD PROTECTION-5b.

Εισέρχεται προς συζήτηση στην ΟΕ το πρακτικό 1 του παραπάνω έργου, συνοδευόμενο από «εισήγηση» της Υπηρεσίας (ΔΤΥ) αντίθετη με αυτή της πλειοψηφίας της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ). Η νομική άποψη μας επί του θέματος είναι η παρακάτω:
α) Κατ αρχήν απαραδέκτως και αναρμοδίως η ΔΤΥ εκφράζει «άποψη» επί της κρίσεως της ΕΔ του υπόψην έργου. Ο ρόλος της Υπηρεσίας είναι καθαρά διαβιβαστικός της γνωμοδοτικής κρίσης της ΕΔ, ήτοι προωθεί την κρίση της τελευταίας στην αναθέτουσα Αρχή , στην Οικονομική Επιτροπή. Ο ρόλος της ΕΔ στην διαγωνιστική διαδικασία προσδιορίζεται από το άρθρο 221 του Ν.4412/2016.
β) Εν προκειμένω η ΔΤΥ φέρεται αυτοβούλως (!) και εξωθεσμικά (!) να αξιολογεί (!) την απόφαση της ΕΔ χωρίς να της έχει ζητηθεί οποιαδήποτε συνδρομή από κανέναν και δη από την αναθέτουσα Αρχή, την μόνη αρμόδια να αποφασίσει. Η αναθέτουσα Αρχή θα μπορούσε να αναζητήσει την τεχνική συνδρομή οποιουδήποτε στα πλαίσια εκτέλεσης του αποφασιστικού καθήκοντός της, πλην όμως δεν υπάρχει καμία απόφαση της ΟΕ που να αναζητά την γνωμοδοτική συνδρομή της Υπηρεσίας. Σημειωτέον δε ότι επί της ουσίας, εάν επρόκειτο να ζητηθεί η άποψη κάποιου επί της εφαρμογής ή μη της αρχής της τυπικότητας, αυτή θα ήταν της νομικής και όχι της τεχνικής Υπηρεσίας.
γ) Τοιουτοτρόπως φαίνεται η ΔΤΥ να εισηγείται αυτοβούλως στην ΟΕ την απόρριψη της γνωμοδοτικής κρίσεως της ΕΔ, επειδή η ίδια την αξιολόγησε (με βάση το σκεπτικό που αναφέρει) ως εσφαλμένη. Έτσι έρχεται η ΔΤΥ, χωρίς να έχει καμία θεσμική αρμοδιότητα και χωρίς να χαίρει οιασδήποτε νομιμοποιητικής βάσεως, να καταργήσει ή αντικαταστήσει την ΕΔ, υποβαθμίζοντας (αν όχι ακυρώνοντας) το ρόλο της στην διαγωνιστική διαδικασία (όπως αυτός κατοχυρώνεται από το άρθρο 221 του Ν.4412/16), εισηγούμενη η ίδια το διαγωνιστικό αποτέλεσμα στην αναθέτουσα Αρχή (ΟΕ) !
δ) Περαιτέρω, απαραδέκτως η ΟΕ καλείται να αποφασίσει δια περιφοράς όχι ανάμεσα σε δύο «εισηγήσεις», αυτή της ΔΤΥ και της ΕΔ, αλλά μόνο υπέρ ή κατά της εισήγησης της ΔΤΥ (!) αφού στην δια περιφοράς συνεδρίαση δεν είναι δυνατή η συγκριτική συζήτηση. Την ίδια στιγμή στην κατακλείδα της εισηγήσεως της ΔΤΥ αναφέρεται ότι «η παραπάνω άποψη της Υπηρεσίας δεν υποκαθιστά το 1ο πρακτικό και την εισήγηση της Επιτροπής διαγωνισμού, ούτε είναι επ’ ονόματι ή αντί της Επιτροπής Διαγωνισμού ή της Οικονομικής Επιτροπής. Η άποψή μας εκφράζεται προς υποβοήθηση του έργου σας και τη μόρφωση της κρίσης σας, ως αποφασίζον όργανο». Με βάση και μόνο αυτή την αντιφατική παρατήρηση της ΔΤΥ το θέμα έπρεπε να τεθεί όχι σε δια περιφοράς ψηφοφορία αλλά σε δια ζώσης ή έστω διαδικτυακή συζήτηση, καθώς η ίδια η Υπηρεσία διευκρινίζει ότι απλά «εκφέρει άποψη» κι όχι εισήγηση επί της διαγωνιστικής διαδικασίας με πρόταση αντικατάστασης του πρακτικού 1 της ΕΔ (όπως διαφαίνεται από το περιεχόμενο του έγγραφου της).
ε) Το γεγονός ότι η ΔΤΥ έχει ακολουθήσει την ίδια τακτική στο παρελθόν και σε άλλο ανάλογο θέμα κι έλαβε την επιβράβευση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), δεν ασκεί καμία επιρροή ούτε στο νομικό έλεγχο της ως άνω συμπεριφοράς, ούτε στον καθόλα απαράδεκτο χαρακτήρα της δια περιφοράς συζήτησης του θέματος. Εν κατακλείδι: Η ΔΤΥ είναι αναρμόδια να εισηγείται στην αναθέτουσα Αρχή διαγωνιστικό αποτέλεσμα καθώς εκ του νόμου η αρμοδιότητα αυτή αφορά τις Επιτροπές Διαγωνισμού. Η ΔΤΥ μπορεί να «εκφέρει άποψη» μόνο εάν της ζητηθεί η γνωμοδοτική συνδρομή με απόφαση της αναθέτουσας Αρχής (Οικονομική Επιτροπή). Περαιτέρω δε, δια περιφοράς δεν είναι δυνατή η συγκριτική συζήτηση των δύο θέσεων που διατυπώνονται περί της νομιμότητας συμμετοχής κάποιων οικονομικών φορέων στην διαγωνιστική διαδικασία. Ως εκ τούτου παρέλκει να εισέλθουμε και στην ουσία της διαφοράς ανάμεσα στην κρίση της ΕΔ και σε αυτή της ΔΤΥ.

Συνεδρίαση 13-07-2021 της ΟΕ.

• Έγκριση επί του Σχεδίου του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2022.

Δεν αποτελεί θέμα εντασσόμενο σε έκτακτη συνεδρίαση το παρόν αλλά θα έπρεπε να αποτελεί το αποκλειστικό θέμα ειδικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. Αυτό όμως προϋποθέτει μια άλλη Διοίκηση, καλύτερα οργανωμένη…

Συνεδρίαση 06-09-2021 της ΟΕ.

• Έγκριση Πρακτικού Νο1 της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων και λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες της Π.Ε. Δράμας για το έτος 2021-2022 συνολικού προϋπολογισμού 299.294,88 ευρώ με Φ.Π.Α.

Πρόκειται για εξώφθαλμα απαράδεκτο αποκλεισμό οικονομικού φορέα από την διαγωνιστική διαδικασία με αιτιολογία που δεν βρίσκει ανταπόκριση ούτε στο νόμο ούτε στη διακήρυξη. Κατά το άρθρο 79 του Ν.4412/2016 (όπως ισχύει) το τυποποιημένο ΕΕΕΣ υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599. Το ΕΕΕΣ ΔΥΝΑΤΑΙ (και δεν υποχρεούται) να συνοδεύσει με διευκρινήσεις ο οικονομικός φορέας, διευκρινήσεις που κατατίθενται είτε με συμπληρωματική υπεύθυνη δήλωση όταν παρέχονται αυτοβούλως, είτε και με απλό έγγραφο όταν αναζητούνται από την Υπηρεσία.

Συνεδρίαση 17-09-2021 της ΟΕ.

• Έγκριση μετακίνησης οχημάτων της Π.Ε. Δράμας για την κάλυψη αναγκών σε ημέρες και ώρες που δεν καλύπτονται από το ωράριο λειτουργίας του Δημοσίου Υπαλλήλου και για όλη την διάρκεια του 24ωρου και σε Αργίες - Επίσημες Αργίες.

Γιατί εισέρχεται στην ΟΕ με τρόπο που αποσκοπεί να δικαιολογήσει την παράνομη χρήση των υπηρεσιακών οχημάτων κυρίως από την μεριά των αιρετών (πχ του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου).

Συνεδρίαση 17-09-2021 της ΟΕ.

• Έγκριση μετακίνησης Μηχανημάτων – Φορτηγών και Επιβατικών οχημάτων της ΔΤΕ Π.Ε. Έβρου για την κάλυψη των αναγκών σε εργάσιμες ημέρες αλλά και σε ημέρες και ώρες που δεν καλύπτονται από το ωράριο λειτουργίας του Δημοσίου Υπαλλήλου και για όλη την διάρκεια του 24ωρου (Νυχτερινές ώρες - Αργίες) εντός και εκτός ορίων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Γιατί δίνεται εμμέσως η δυνατότητα να περιοδεύουν ασκόπως με υπηρεσιακά οχήματα και τις αργίες, όχι μόνο οι εκτελούντες υπηρεσία υπάλληλοι, αλλά και οι αιρετοί και οι διορισμένοι παρα-σύμβουλοι. Το έχουμε δει το …σχέδιο στην ΠΕ Δράμας, το βλέπουμε με καθυστέρηση και στον Έβρο.

Συνεδρίαση 11-10-2021 της ΟΕ.

• Έγκριση δαπανών υποχρεώσεων του έτους 2021 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού.

Διαφωνήσαμε με τον τρόπο κατανομής των πιστώσεων από τον Περιφερειάρχη δυνάμει της υπ αριθ 9ΩΩ37ΛΒ-ΜΥ8 απόφασης για την ενίσχυση των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.

Συνεδρίαση 17-09-2021 της ΟΕ.

• Έγκριση απευθείας μίσθωσης ακίνητου για τη στέγαση του Αγροτικού Κτηνιατρείου Σαμοθράκης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Α.Μ.Θ-Περιφερειακή Ενότητα Έβρου.

Η κα Μαργαρίτη αρχικά προσέφερε το 2020 το ποσό των 180 € και στην διαγωνιστική διαδικασία το προσφερόμενο μίσθωμα κατέβηκε από την ίδια, λόγω ανταγωνισμού, στα 120 €. Αφού μεθοδευμένα (σύμφωνα με την καταγγελία του τότε αναδειχθέντος μειοδότη) εκμηδενίστηκε το διαγωνιστικό αποτέλεσμα, τώρα κ κα Μαργαρίτη επανέρχεται με προσφορά «διαφορετική». Αρχικά προσέφερε το ποσό των 220 € και ακολούθως κατόπιν της υποτιθέμενης διαπραγμάτευσης, το ποσό των 190€. Θεωρήσαμε ύποπτο μεθόδευσης το αποτέλεσμα αυτής της διαπραγμάτευσης (αφού εμμέσως επιβεβαιώνονται και οι καταγγελίες του προηγούμενου μειοδότη) και φρονούμε ότι η υπόθεση θα έπρεπε να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Επισημάναμε ότι θα έπρεπε ήδη από πέρυσι να ελεγχθεί τουλάχιστον πειθαρχικά (αν όχι και ποινικά) η κτηνίατρος που θρασύτατα παρενέβη υπέρ της κας Μαργαρίτη, προσβάλλοντας την Επιτροπή Αξιολόγησης των ακινήτων.

Συνεδρίαση 11-10-2021 της ΟΕ.

• Έγκριση του πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας δυναμικού συστήματος αγορών (άνω των ορίων) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης για τα έτη 2021-2022-2023 και 2024.

Αποτελεί επιδίωξη της Διοίκησης η αδιαφανής διαδικασία και ο πλημμελής έλεγχος της ΟΕ στα θέματα εισηγήσεων. Κι αυτό το επιτυγχάνει με την αραίωση των συνεδριάσεων και την υπερφόρτωσή τους με θέματα τα οποία καλούνται τα μέλη της ΟΕ να ελέγξουν έχοντας περιορισμένα χρονικά περιθώρια. Εν προκειμένω, πρακτικό που υπογράφεται στις 20/9 έρχεται στο παραπέντε της συνεδρίασης στις 8/10 ως εκτός ημερησίας θέμα σε μια συνεδρίαση της ΟΕ φορτωμένη με πάνω από 40 θέματα με την αιτιολογία των χρονικών περιορισμών του Ν.4412/16. Είναι τουλάχιστον απαράδεκτο…

Συνεδρίαση 11-10-2021 της ΟΕ.

• Έγκριση Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Εργασίες συντήρησης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του ορεινού όγκου Ν. Καβάλας», προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
• Έγκριση Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Εργασίες συντήρησης οδοστρωμάτων σε τμήματα των με αριθμό 6, 8, 10, 11, 12 και 13 επαρχιακών οδών Ν. Καβάλας», προϋπολογισμού 1.200.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. &
• Έγκριση του πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού του υποέργου με τίτλο: «Συντήρηση αποστραγγιστικού δικτύου αγροκτημάτων Δ. Αβδήρων και Δ. Τοπείρου» του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών & επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες στην Π.Α.Μ.Θ. (συνέχιση του έργου 2012ΣΕ03100000)» προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ

Η αιτιολόγηση της υψηλής έκπτωσης είναι ανεπαρκής ιδίως σε ότι αφορά το εργασιακό κόστος του προσωπικού που θα απασχοληθεί. Δεν είναι δυνατή η αποδοχή προσφοράς που εμπεριέχει υποψίες καταστρατήγησης της εργατικής νομοθεσίας. Σε ανάλογες περιπτώσεις για διαγωνισμό υπηρεσιών φύλαξης, ρητά ο νομοθέτης έχει προβλέψει την διαγωνιστική έκπτωση.

Συνεδρίαση 26-10-2021 της ΟΕ.

• Έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2021, των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης και των Διευθύνσεων της ΠΕ Ροδόπης, καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού 2021.

Καμία από τις δαπάνες που αναφέρονται στο σχετικό εισηγητικό έγγραφο δεν έχει επείγοντα χαρακτήρα, ώστε να χρήσει συζήτησης εκτός ημερησίας διάταξης. Περαιτέρω, προσβάλει τον Περιφερειάρχη και το γραφείο του, η αγορά επαγγελματικού εξοπλισμού φωτογράφου! Τη στιγμή μάλιστα που οι φωτογραφίες προβολής των δημοσίων σχέσεων του Περιφερειάρχη δεν έχουν ανάγκη …καλλιτεχνικών επιδόσεων με υπερευρυγώνιους φακούς, φακούς μεταβλητούς, κλπ. Οι συνεντεύξεις μπορούν να δίνονται και χωρίς τη συνδρομή συστήματος πολυκατευθυντικών πυκνωτικών μικροφώνων (!) και αντί για μπαστούνι για να τραβά selfie και βίντεο (ήτοι υπό την …επιστημονική ονομασία, αναδιπλούμενος σταθεροποιητής κινητού τηλεφώνου τύπου GIMPAL) ας δίνει ο κος Περιφερειάρχης το κινητό του σε κάποιον από τους παρατρεχάμενους συμβούλους του.

Συνεδρίαση 15-11-2021 της ΟΕ.

♦ Από το Γραφείο Τύπου

logo_black.png
© Copyright 2022 Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία. All Rights Reserved.

Search