Ανακοινώσεις

Ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης ΑΜΘ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Κώστας Κατσιμίγας, την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020 απέστειλε προς τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Χρήστο Παπαθεοδώρου την παρακάτω επιστολή:

Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλώ όπως γνωρίσετε προς το Περιφερειακό Συμβούλιο τα εξής:

α) Τον λόγο για τον οποίο δεν εισάγετε το θέμα της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στις Επιτροπές Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος.

β) Τον λόγο της μη σύγκλισης Περιφερειακού Συμβουλίου στη Σαμοθράκη κατά παράβαση της 116/2019 απόφασης του Π.Σ.

γ) Τον λόγο για την μη ενημέρωση του Σώματος σχετικά με την τοποθέτηση κεραίας της Υ.Π.Α. στο Υψάριο Θάσου. Υπενθυμίζω ότι υπήρξε δέσμευση για επανεισαγωγή του θέματος μέχρι 30.11.2019 όπως προκύπτει από τα πρακτικά της 12ης συνεδρίασης της 9ης Οκτωβρίου 2019.

Με εκτίμηση,

                                                                                                Κώστας Κατσιμίγας

Ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης ΑΜΘ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Κώστας Κατσιμίγας, την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020 απέστειλε προς τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Χρήστο Παπαθεοδώρου την παρακάτω εισήγηση που αφορά το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης της 1η Συνεδρίασης του ΠΣ για το έτος 2020 που θα γίνει την Τρίτη  28 Ιανουαρίου στις 18.00  στην Κομοτηνή, με θέμα:

Συζήτηση σχετικά με τον Θάνατο ψαριών, την κατάσταση των λιμνοθαλασσών και την ιχθυοπαραγωγή στην Περιφέρεια ΑΜΘ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Στην Περιφέρειά μας είναι καταγεγραμμένες 25 φυσικές λιμνοθάλασσες και τρεις φυσικές λίμνες συνολικής έκτασης 93 τετραγωνικών χιλιομέτρων από τα οποία τα 82,83 (το 89%) έχουν αλιευτική εκμετάλλευση:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Καταγραφή υπαρχουσών λιμνοθαλασσών

ΝΟΜΟΣ

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΚΤΑΣΗ

Ν. Έβρου

1

ΛΘ. Μονολίμνη ή Παλούκια

2.800

 

2

ΛΘ. Δράνα ή Δράκοντος

4.800

 

3

ΛΘ. Λακί

2.000

 

4

Λίμνη Νυμφών

2.600

 

5

Λίμνη Σκέπη

460

 

6

ΛΘ. Αγίου Ανδρέα Σαμοθράκης

60

Ν. Ροδόπης

7

Λίμνη Ισμαρίδα ή Μητρικού

2.800

 

8

ΛΘ. Λίμνη

500

 

9

ΛΘ. Έλος

2.000

 

10

ΛΘ. Πτελέα

2.000

 

11

ΛΘ. Αλυκή ή Μέση

3.000

 

12

ΛΘ. Μαυρολίμνη ή Αρωγή

1.500

 

13

ΛΘ. Ξηρολίμνη ή Φαναρίου

2.500

Ν.Ξάνθης

14

Λίμνη Βιστωνίδα

45.000

 

15

ΛΘ. Λαγός

3.000

 

16

ΛΘ. Πόρτο Λάγος

2.000

 

17

ΛΘ. Διβάρι

150

 

18

ΛΘ. Λάφρη

1.200

 

19

ΛΘ. Λαφρούδα

750

 

20

ΛΘ. παλιάς κοίτης Νέστου

300

Ν. Καβάλας

21

ΛΘ. Μοναστηρακίου

350

 

22

ΛΘ. Χαϊδευτό

530

 

23

ΛΘ. ΚόκαλαΠηγών

100

 

24

ΛΘ. Κεραμωτής

1.500

 

25

ΛΘ. Αγιάσματος

4.300

 

26

ΛΘ. Ερατεινού

3.500

 

27

ΛΘ. Βάσσοβας

2.700

 

28

ΛΘ. παλιάς κοίτης Στρυμόνα

600

Συνολική Έκταση

93.000

Έκταση ΛΘ με αλιευτική εκμετάλλευση

82.830

 

Στις λιμνοθάλασσες και την λίμνη Ισμαρίδα υπήρχε από αρχαιοτάτων χρόνων αλιευτική δραστηριότητα η οποία συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας με σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Σήμερα η αλιευτική δραστηριότητα πραγματοποιείται από αλιευτικούς συνεταιρισμούς ή ιδιώτες που μισθώνουν τους υδάτινους χώρους από την Περιφέρεια, τοπικούς Δήμους ή την Κ.Ε.Δ.

Ταυτόχρονα, στις παράκτιες θαλάσσιες περιοχές του Δέλτα Έβρου, του Βιστωνικού Κόλπου και της θαλάσσιας περιοχής Κεραμωτής – Βάσοβας υπάρχει σημαντική παραγωγή οστράκων η οποία τα τελευταία χρόνια έχει συστηματοποιηθεί.

Μέχρι την δεκαετία του 1970, στις λιμνοθάλασσες τα αλιεύματα αφορούσαν κυρίως κέφαλους, γριβάδια, χέλια, καβούρια και στο Δέλτα Έβρου γουλιανούς. Παράλληλα υπήρχε και επεξεργασία αλιευμάτων με παραγωγή λικουρίνων (από τους κέφαλους) και αυγοτάραχου.

Τις τελευταίες δεκαετίες, αρχής γενομένης από την δεκαετία του 1990 και συνεχώς μέχρι τις μέρες μας, άρχισαν να εμφανίζονται και ορισμένα άλλα είδη ψαριών γνωστά και ως ευρύαλα είδη όπως τα λαβράκια, οι τσιπούρες, η αθερίνα και οι γλώσσες, ενώ μειώθηκε και το μέγεθος και η ευρεία παραγωγή γριβαδιών (γνωστά στην περιοχή ως σαζάνια) που περιορίζονται στα βόρεια της Βιστωνίδας και στο Δέλτα του Έβρου.

Η ιχθυοπαραγωγή στην Περιφέρειά μας γνώρισε μεγάλη άνθηση και τα αλιεύματά μας κυκλοφορούσαν στις μεγαλύτερες Ιχθυαγορές της Αθήνας, της Πάτρας και της Βενετίας.

Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες συνέβησαν και σημαντικά άλλα πράγματα, που επηρέασαν αναμφίβολα το οικοσύστημα της περιοχής. Ως τέτοια καταγράφονται: α) Η υπεράντληση υπογείων υδάτων για άρδευση, ακόμη και σε παραλίμνιες περιοχές β) η εκτεταμένη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων στις καλλιέργειες, τα ξεπλύματα των οποίων μέσω των λεκανών απορροής καταλήγουν στις λίμνες γ) η αλλαγή των οικιακών και βιομηχανικών ρύπων και αποβλήτων, πολλά από τα οποία καταλήγουν στις λίμνες  δ) η ένταση των καιρικών φαινομένων, λόγω της κλιματικής αλλαγής και ε) η απαξίωση των υποδομών.

Τα τελευταία 40 χρόνια παρατηρείται μια αύξηση της βλάστησης στις παραλίμνιες περιοχές, οφειλόμενη στον ευτροφισμό των υδρόβιων φυτών για πολλούς λόγους κυρίως λόγω της αύξησης των λιπασμάτων. Τα φυτά αναπτυσσόμενα, απορροφούν οξυγόνο το οποίο στερούν από τα υδρόβια είδη.

Την τελευταία δεκαετία έχουν καταγραφεί αλλεπάλληλα περιστατικά θανάτου ψαριών σε ποσοστό που πλησίασε το 100% της ετήσιας παραγωγής. Οι λόγοι θανάτου των ψαριών οφείλονται κυρίως στην έλλειψη οξυγόνου λόγω του ευτροφισμού και του υπερπληθυσμού αλλά και σε άλλους λόγους που γνωρίζουν καλύτερα οι αλιείς αλλά και οι ιχθυολόγοι και οι ιχθυοπαθολόγοι.

Πρέπει να αναφερθεί ακόμη ότι ο οικισμός του Πόρτο Λάγους προστατεύεται από τις πλημμύρες, από ένα έργο που έγινε την δεκαετία του 1960 και σήμερα παρουσιάζει προβλήματα εκτεταμένων φθορών που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η μη συντήρηση των υποδομών στο Πόρτο Λάγος δημιουργεί προβλήματα στη διαχείριση της πλημμύρας και σε άλλους παραλίμνιους οικισμούς όπως η Σάλπη, η Διαλαμπή και το Σέλινο, αλλά και στην ίδια την ιχθυοπαραγωγή.

Είναι γεγονός, ότι έχει αλλάξει και το είδος της ιχθυοπαραγωγής και η κατάσταση των λιμνοθαλασσών και της Ισμαρίδας. Βρισκόμαστε δηλαδή σε μια σειρά ζητημάτων, για τα οποία πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις και λύσεις. Τέτοια ζητήματα είναι:

1. Η περιβαλλοντική κατάσταση των λιμνοθαλασσών και της λίμνης Ισμαρίδας που έχει αλλάξει.

2. Η ιχθυοπαραγωγή που αφορά τον βιοπορισμό δεκάδων ανθρώπων και των οικογενειών τους ενώ παράλληλα είναι ένα εξαγώγιμο είδος με ότι αυτό σημαίνει στην περιοχή.

3. Η αντιπλημμυρική προστασία των παραλίμνιων οικισμών και των καλλιεργούμενων εκτάσεων.

4. Η ενίσχυση του εναλλακτικού, οικολογικού και θρησκευτικού τουρισμού που έχει ενδιαφέρον στην περιοχή μας (Bird watching, Μοναστήρι Αγίου Νικολάου, Δέλτα Έβρου κλπ).

 Η ένταξη στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΠΑΜΘ του έτους 2020 νέων μελετών

α) “Διαχειριστικό σχέδιο υδάτων λίμνης Ισμαρίδας και οριοθέτηση – καθορισμός Αιγιαλού – Παραλίας” με Π/Υ 200.000€.

β) Περιβαλλοντική μελέτη και ειδική οικολογική αξιολόγηση για την αποκατάσταση της λίμνης Πτελέας Ροδόπης, Π/Υ 32.000€.          

γ) διαχειριστικό σχέδιο υδάτων λίμνης Βιστωνίδας και οριοθέτηση – καθορισμός Αιγιαλού – Παραλίας με Π/Υ 650.000€

είναι στην σωστή κατεύθυνση αλλά δεν αντιμετωπίζουν άμεσα φλέγοντα ζητήματα για τα οποία πρέπει να υπάρξει ενημέρωση και γνώση προκειμένου να υπάρξουν σωστές πολιτικές αποφάσεις από το σύνολο του Σώματος.

 

                                                                                                     Κώστας Κατσιμίγας

 

Περιφερειακός Σύμβουλος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Την Τετάρτη 29/01/2020 και ώρα 19.00

ο επικεφαλής της παράταξης και περιφερειακός σύμβουλος Ροδόπης Κώστας Κατσιμίγας και ο περιφερειακός σύμβουλος Καβάλας Δημήτρης Λυμπεράκης

προσκαλούν τους συν-οδοιπόρους της παράταξης- υποψηφίους περιφερειακούς συμβούλους Καβάλας και Δράμας και όλους τους φίλους και φίλες σε ανοιχτή συνάντηση- συζήτηση στο χώρο Σπούτνικ Καβάλας (Αρχελάου 8) με θέματα:

1. Ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜ-Θ και την παρουσία της παράταξης στις συνεδριάσεις του.

2. Προτάσεις για την το συντονισμό των δράσεων και τη καλύτερη λειτουργία της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας.

Ανακοινώσεις

logo_black.png
© Copyright 2021 Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία. All Rights Reserved.

Search