Άρθρα

Άρθρο - Στον αέρα το Πρόγραμμα Δράσης της Περιφέρειας ΑΜΘ για το 2020 από την ανευθυνότητα και τσαπατσουλιά της Διοίκησης. Του Χρήστου Χατζηπέμου Περ. Συμβούλου Ροδόπης και μέλους της Οικονομικής Επιτροπής

Άρθρο του Περιφερειακού Συμβούλου Ροδόπης και μέλους της Οικονομικής Επιτροπής Χρήστου Χατζηπέμου:

Στον αέρα το Πρόγραμμα Δράσης της Περιφέρειας ΑΜΘ για το 2020 από την ανευθυνότητα και τσαπατσουλιά της Διοίκησης.

Ακυρωτέα έκρινε με απόφασή του ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης την απόφαση 176/2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας ΑΜ-Θ με την οποία είχε εγκριθεί το πρόγραμμα δράσης της Περιφέρειας ΑΜΘ για το 2020 και την παρέπεμψε στην αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 7 του Ν.2839/2000 για την οριστική ακύρωσή της.

Έτσι το Πρόγραμμα Δράσης του 2020 είναι πλέον στον …αέρα όπως στον αέρα είναι και δεκάδες δράσεις μικρές και μεγάλες της Περιφέρειας που είχαν εγκριθεί με αυτό, μεταξύ των οποίων η καταπολέμηση των κουνουπιών, τα αντιπλημμυρικά έργα της Θάσου, δράσεις κτηνιατρικές, πολιτιστικές, τουριστικής προβολής κλπ

Η Αποκεντρωμένη διαπίστωσε στην υπ αριθ 176/2019 απόφαση του ΠΣ μια σειρά από ελλείψεις και ανακρίβειες και για το λόγο τούτο ανέπεμψε την απόφαση στην Περιφέρεια για να ξανασυζητηθεί το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Τα λάθη αυτά που αποτυπώνονταν στην απόφαση εξαιτίας της …τσαπατσουλιάς του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν κατά την Αποκεντρωμένη Διοίκηση τα παρακάτω:

α) Αναφέρονται λανθασμένα οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.4623/2019 οι οποίες αφορούν το Τεχνικό Πρόγραμμα και όχι το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, συνεπώς μη ορθά αναγράφονται στην εν λόγω απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. β) Από την εν λόγω απόφαση υπογραμμίζεται ότι οι 21 θετικοί ψήφοι προήλθαν από τη 2η ψηφοφορία, κάτι όμως που καταρρίπτεται και δεν επαληθεύεται από τα ίδια τα πρακτικά, δεδομένου του ότι πραγματοποιήθηκε μια και μόνη ψηφοφορία στη συνεδρίαση αυτή. γ) Διαπιστώνεται σαφής απόκλιση του αριθμού παρόντων και ψηφισάντων Περιφερειακών Συμβούλων. Για τη συγκεκριμένη απόφαση επί αριθμού παρόντων 42, ψήφισαν 40 (21 υπέρ, 15 κατά και 4 λευκά), συνεπώς δεν ταυτίζεται ο αριθμός παρόντων και ψηφισάντων Περιφερειακών Συμβούλων ούτε και αιτιολογείται η προκύπτουσα διαφορά. δ) Δεν αναγράφονται συγκεκριμένα και ονομαστικά οι μειοψηφήσαντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι ούτε οι Σύμβουλοι που επέλεξαν λευκό, όπως βέβαια και η άποψη της μειοψηφίας. (άρθρο 15Κ.Δ.Δ.).

Η Διοίκηση της Περιφέρειας παραδεχόμενη τα λάθη αυτά θεώρησε ότι μπορεί να τα αναπληρώσει με «ορθή επανάληψη» της απόφασης πλην όμως της επισημάνθηκε ότι αυτό δεν ήταν δυνατό και πως έπρεπε να φέρει εκ νέου το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Όντως το πρόγραμμα δράσης ξαναεισήχθη στο Περιφερειακό Συμβούλιο με μια εισήγηση άθλια που δεν έχαιρε καμίας ουσιαστικής και νομικής βασιμότητας, καθώς επιχειρούνταν να μην συμπεριληφθούν οι τροποποιήσεις που ήδη είχαν γίνει (στη 2η συνεδρίαση του ΠΣ του μηνός Φεβρουαρίου) και ζητούσαν να ψηφισθεί η απόφαση «ως είχε» το Δεκέμβριο του 2019 χωρίς ουσιαστική συζήτηση. Από την Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία επισημάνθηκαν αυτές οι αντιφάσεις με εκτενή επιστολή του Περιφερειακού Συμβούλου Χρήστου Χατζηπέμου στην οποία σημειώνονταν αναλυτικά τα παρακάτω:

«Εισάγεται προς συζήτηση στο προσεχές ΠΣ (θέμα 1ο) το πρόγραμμα δράσεως της Περιφέρειας ΑΜ-Θ μετά την διενέργεια ελέγχου νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προκειμένου, κατά την «εισήγηση» του θέματος «να διατυπωθεί ορθά το διατακτικό» της υπ αριθ 176/2019 απόφασης.

Η παραπάνω θέση θεωρητικά δείχνει να εισάγεται προς συζήτηση και έγκριση κατ «ορθή επανάληψη» η υπ αριθ 176/2019 απόφαση, πλην όμως εάν επρόκειτο για τυπικό λάθος, για την «ορθή επανάληψη» αυτής, δεν θα απαιτούνταν η έκδοση νέας εγκριτικής απόφασης.

Ακολούθως δε, η ίδια η «εισήγηση» αναφέρει ότι «πρέπει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Περιφέρειας να εγκριθεί εκ νέου για τυπικούς λόγους» συνεπώς, καθίσταται σαφές ότι πρόκειται για νέα συζήτηση ουσίας, του Προγράμματος Δράσης του 2020. Και συμπληρώνει ότι υφίσταται «ανάγκη ορθής διατύπωσης της εκδοθεισόμενης απόφασης διατηρώντας την ουσία του προγράμματος σε όσα συμπεριελήφθησαν στην ως άνω υπ’ αρ. 176/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ», δηλαδή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η τροποποίηση του Προγράμματος Δράσης με την υπ αριθ 37/2020 απόφαση του ΠΣ.

Επισημαίνω ότι τα παραπάνω εκτός της αντιφατικότητάς τους, δεν χαίρουν καμίας νομικής και ουσιαστικής βασιμότητας.

1. Η «αναπομπή» της απόφασης 176/2019 (αντί της παραπομπής της προς ακύρωση), στο συλλογικό όργανο που την εξέδωσε, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχει το χαρακτήρα, το τελευταίο να επανεξετάσει την υπόθεση και να εκδώσει νέα πράξη χωρίς τις πλημμέλειες που εντοπίστηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Οι πλημμέλειες που εντοπίστηκαν στην 176/2019 απόφαση σύμφωνα με το 2546/5-3-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συνοψίζονται στα εξής «α) Αναφέρονται λανθασμένα οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.4623/2019 οι οποίες αφορούν το Τεχνικό Πρόγραμμα και όχι το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, συνεπώς μη ορθά αναγράφονται στην εν λόγω απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. β) Από την εν λόγω απόφαση υπογραμμίζεται ότι οι 21 θετικοί ψήφοι προήλθαν από τη 2η ψηφοφορία, κάτι όμως που καταρρίπτεται και δεν επαληθεύεται από τα ίδια τα πρακτικά, δεδομένου του ότι πραγματοποιήθηκε μια και μόνη ψηφοφορία στη συνεδρίαση αυτή. γ) Διαπιστώνεται σαφής απόκλιση του αριθμού παρόντων και ψηφισάντων Περιφερειακών Συμβούλων. Για τη συγκεκριμένη απόφαση επί αριθμού παρόντων 42, ψήφισαν 40 (21 υπέρ, 15 κατά και 4 λευκά), συνεπώς δεν ταυτίζεται ο αριθμός παρόντων και ψηφισάντων Περιφερειακών Συμβούλων ούτε και αιτιολογείται η προκύπτουσα διαφορά. δ) Δεν αναγράφονται συγκεκριμένα και ονομαστικά οι μειοψηφήσαντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι ούτε οι Σύμβουλοι που επέλεξαν λευκό, όπως βέβαια και η άποψη της μειοψηφίας. (άρθρο 15
Κ.Δ.Δ.).».

2. Για την έκδοση νέας πράξης, απαραίτητη είναι η ανάκληση της προηγούμενης απόφασης, η ανάκληση της υπ αριθ 176/2019 απόφασης του ΠΕ. Η ανάκλησή της δεν προβλέπεται από την φερόμενη ως «εισήγηση» του 1ου θέματος η οποία αναφέρεται σε «συμπλήρωση της απόφασης κατά το τυπικό της μέρος».

3. «Συμπλήρωση» της συγκεκριμένης απόφασης που αναπέμφθηκε, δεν μπορεί να υπάρξει, ούτε κατά το νομικό μέρος (χωρίς νέα πράξη), ούτε και σε πρακτικό επίπεδο. Τα στοιχεία που λείπουν (πχ αναντιστοιχία ψηφισάντων και παρόντων, απουσία των ονομάτων όσων καταψήφισαν την εισήγηση στο ουσιαστικό της μέρος κλπ) δεν μπορούν να αναπληρωθούν δια νεώτερης απόφασης του ΠΣ, (ώστε να υφίσταται είτε «ορθή επανάληψη» της απόφασης είτε «διόρθωσή της κατά το τυπικό μέρος», χωρίς ουσιαστική συζήτηση. Δεν μπορεί δηλαδή να κρίνει με νεώτερη συνεδρίασή του το ΠΣ, ποιοι από τους συμβούλους δεν μετείχαν στην ψηφοφορία της 176/2019 απόφασης, ποιοι καταψήφισαν την τότε εισήγηση (αφού δεν έχουν καταγραφεί ονομαστικά) και για ποιο λόγο. Ούτε μπορεί να εκδοθεί νέα απόφαση που θα αιτιολογεί «αναδρομικά» την αρνητική ψήφο σε προηγούμενη συνεδρίαση. Αυτά είναι απίθανα. Απαιτείται νέα εγκριτική πράξη που θα προκύψει από νέα συζήτηση του Προγράμματος Δράσης και απλά η απόφαση (πλέον) δεν θα περιέχει τα (έστω τυπικά) λάθη που περιείχε η προηγούμενη.

Επιπλέον δέον όπως επισημανθεί ακόμη ότι:

Η φερόμενη «εισήγηση» του 1ου θέματος δεν περιέχει, α) τους λόγους της αναπομπής αλλά ούτε και την απόφαση της Αποκεντρωμένης, β) δεν περιέχει την αναπεμπόμενη απόφαση 176/2019, γ) δεν περιέχει σαφή θέση – πρόταση για την τύχη της αναπεμπόμενης απόφασης 176/2019 και γ) δεν περιέχει ούτε τους πίνακες των έργων που προτείνεται να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Δράσης του 2020.

Η μόνη ορθή διαδικασία που μπορεί να ακολουθηθεί μετά την αναπομπή της απόφασης 176/2019 στο όργανο που την εξέδωσε, είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο με νέα απόφασή του:

α) να ανακαλέσει την απόφαση 176/2019 και

β) να προχωρήσει σε συζήτηση και έγκριση ενός νέου Προγράμματος Δράσης που θα περιλαμβάνει και τις νεώτερες τροποποιήσεις (όπως αυτές της υπ αριθ 37/2020 απόφασης και αυτές που η Διοίκηση προτείνει στο 2ο θέμα της δια περιφοράς Συνεδρίασης).

Ως εκ τούτου φρονώ ότι ΑΜΕΣΑ με πρωτοβουλία του Προέδρου και μέχρι την Πέμπτη 26/3/2020 το πρωί, θα πρέπει, είτε να αλλάξει η εισήγηση του 1ου θέματος (και να συμπεριλάβει και το 2ο θέμα) όπως προαναφέρθηκε, είτε να αποσυρθεί το Πρόγραμμα Δράσης και να επανέλθει με τρόπο ορθό στην επόμενη τακτική συνεδρίαση.»

Διαπιστώνοντας η Διοίκηση ότι με βάση τα παραπάνω, δεν ήταν δυνατή η «θεραπεία» των ακυροτήτων της απόφασης 176/2019, τελικά επέλεξε να αποσύρει το θέμα από την συνεδρίαση του ΠΣ της 26ης Μαρτίου 2020, αντί να καταθέσει νέο πρόγραμμα δράσης που θα περιλάμβανε τις δύο τροποποιήσεις του κι ενδεχομένως θα επικαιροποιούνταν ως προς την αφαίρεση από αυτό δράσεων που ήδη ακυρώνονταν για το 2021 λόγω των μέτρων προστασίας από τον COVID-19. Προφανώς ο φόβος της εστιάζονταν στο γεγονός ότι η συμπαράταξη Μέτιου – Σιμιτσή στερείται πλειοψηφίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο το οποίο λόγω της δια περιφοράς διαδικασίας δεν θα είχε απουσίες.

Μετά την απόσυρσή του το Πρόγραμμα Δράσης 2020 της Περιφέρειας δεν ξαναήρθε για συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο το οποίο συνεδρίασε εκ νέου τον Απρίλιο και τον Μάιο. Στα προηγούμενα λάθη της Διοίκησης προστέθηκε άλλο ένα: Από το Γραφείο Περιφερειάρχη στάλθηκε «ορθή επανάληψη» της απόφασης 176/2019 στις 22/4/2020 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, παρά τις επισημάνσεις της τελευταίας ότι δεν χωρά «ορθή επανάληψη» γιατί οι ελλείψεις δεν είναι τυπικές αλλά ούτε και η συμπλήρωσή τους είναι δυνατή με βάσης τα πρακτικά συνεδρίασης του Δεκεμβρίου του 2019. Αποτέλεσμα ήταν να κριθεί η απόφαση τελικά ακυρωτέα και να παραπεμφθεί στ στην αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 7 του Ν.2839/2000 για την οριστική ακύρωσή της υπό το παρακάτω σκεπτικό : « η αριθ 176/2019 διορθωμένη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι ακυρωτέα και ως εκ τούτου και οι αριθμ. 37/2020 και 47/2020 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. που την τροποποιούν για τους εξής λόγους: Α) Μετά την αναπομπή της η αριθμ. 176/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου έπρεπε να ανακληθεί και να εκδοθεί νέα στην οποία θα περιλαμβάνονταν και οι τροποποιήσεις αυτής καθώς έπασχε σύμφωνα με το υπ αριθμ 2546/4-3-2020 έγγραφό μας. Β) Όπως είχε επισημανθεί και στο ανωτέρω έγγραφό μας ορθή επανάληψη χωρεί μόνο σε περιπτώσεις μη ουσιωδών λαθών ή συμπληρώσεων και όταν αφορά το τυπικό μέρος αυτής, συνεπώς δεν χωρεί διόρθωση ή συμπλήρωση αυτής όταν τα στοιχεία που συμπληρώνονται δεν προκύπτουν κατά σαφή τρόπο από τα πρακτικά συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως η μη αναγραφή των συμβούλων που συμμετείχαν στην ψηφοφορία, ποιοι δεν συμμετείχαν, ποιοι ψήφισαν θετικά ή αρνητικά και εφόσον δεν υπάρχει ταύτιση του αριθμού των παρόντων και ψηφισάντων. Πέραν των ανωτέρω, δεν μπορεί να εκδοθεί νέα διορθωμένη απόφαση που να αιτιολογεί «¨αναδρομικά», πιθανή αρνητική ή θετική ψήφο ή αποχή στην υπό κρίση συνεδρίαση, δεδομένου ότι αυτό δεν καταγράφεται στο σχετικό πρακτικό της. Τέλος η διορθωμένη απόφαση δεν μας απεστάλη αναρτημένη στο διαύγεια και ούτε απεστάλη το αποδεικτικό δημοσίευσης αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.»

Η τελευταία πρόταση του εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δείχνει και πάλι το μέγεθος της τσαπατσουλιάς της Διοίκησης της Περιφέρειας αφού η μη ανάρτηση της «ορθής επανάληψης» την καθιστά και εκ του λόγου τούτου άκυρη. Όπως και εκ του λόγου ότι ενεργώντας εν κρυπτώ η Διοίκηση σε όλη αυτή την υπόθεση δεν ανέβασε της «ορθή επανάληψη» ούτε στην ιστοσελίδα της, γεγονός που επίσης εκ του νόμου συνιστά άκυρη την απόφαση.

Ως εκ τούτου εκτός από τους αρχικούς λόγους ακύρωσης του Προγράμματος Δράσης του 2020 προστέθηκαν κι άλλοι λόγοι, επίσης νομικά ανυπέρβλητοι, για να επιβεβαιώσουν ότι το όλο θέμα είναι δημιούργημα τα τσαπατσουλιάς και της ανευθυνότητας της Διοίκησης.

Πρακτικά, η ακύρωση του Προγράμματος Δράσης, τινάζει στον αέρα δεκάδες δράσεις της Περιφέρειας που είχαν προγραμματιστεί να γίνουν το 2020. Τινάζει στον αέρα ακόμη και συνεχιζόμενες δράσεις που ξεκίνησαν από το περασμένο έτος και συνεχίζονται φέτος. Τινάζονται οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής στον αέρα που εξειδίκευσαν τις δράσεις του Προγράμματος κι ενέκριναν διαγωνισμούς ή και δαπάνες. Ακόμη και ν οι δράσεις αυτές υλοποιηθούν δεν θα μπορούν να πληρωθούν καθώς το αρμόδιο γι αυτές όργανο, το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν θα έχει λάβει έγκυρη απόφαση και συνακόλουθα ούτε η Οικονομική Επιτροπή κι ακολούθως ούτε νόμιμη θα είναι οποιαδήποτε σχετική ανάληψη δαπάνης ή πληρωμή.

Ακύρωση προγράμματος δράσης Περιφέρειας δεν έχει μέχρι σήμερα συμβεί και ουσιαστικά εισερχόμαστε λόγω της επιπολαιότητας της συνδιοίκησης Μέτιου – Σιμιτσή σε δρόμους πρωτόγνωρους για τα δεδομένα της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

Από το Φεβρουάριο του 2020 ήταν γνωστό το πρόβλημα στην Διοίκηση της Περιφέρειας. Επέλεξε όμως να δράσει κρυφά από το Περιφερειακό Συμβούλιο, με τρόπο εξ ολοκλήρου ανεύθυνο κι αλαζονικό.

Μόνη λύση πλέον είναι αυτή που από την αρχή τονίσαμε: να ανακληθεί η απόφαση 176/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και οι τροποποιήσεις (37 και 47/2020) και επανέλθει το Πρόγραμμα Δράσης 2020 επικαιροποιημένο για διαβούλευση στις παρατάξεις και την ψήφισή του από το Σώμα σε έκτακτη μάλιστα συνεδρίαση του Ιουνίου. Να επανέλθει προς συζήτηση αφού επισημανθεί η ακυρότητα λόγω μη δημοσίευσης της …πατάτας που ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου βάπτισε «ορθή επανάληψη» λόγω μη δημοσιεύσεως αλλά και αναρμοδίως εκδοθείσα. Μόνο έτσι μπορούν σιγά σιγά να κλείσουν οι ασκοί του Αιόλου που έχει ανοίξει η Διοίκηση της Περιφέρειας.

Χρήστος Χατζηπέμου
Περιφερειακός Σύμβουλος Ροδόπης
Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

logo_black.png
© Copyright 2023 Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία. All Rights Reserved.

Search