Θέματα Περιφερειακού Συμβουλίου

pdf
ΘΕΜΑ:
Πρόσκληση 6ης συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Α. Μ. Θ.

 

" ... θα προβεί σε συνεδρίαση ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του αρ 67 κ παρ1 του αρ 167 του ν 3852/2010 στις 30 Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00".

pdf
ΘΕΜΑ:
Πρόσκληση 5ης συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Α. Μ. Θ.

 

"Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 10 παρ. 1, της δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», το Περιφερειακό Συμβούλιο, μετά από απόφαση του Προέδρου, σε συνεννόηση με τους επικεφαλής όλων των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα προβεί σε συνεδρίαση ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του αρ 67 κ παρ1 του αρ 167 του ν 3852/2010 στις 19 Μαΐου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00".

logo_black.png
© Copyright 2021 Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία. All Rights Reserved.

Search