Οι θέσεις μας

ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ Οι θέσεις μας

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ

Αρδευτικά, Οινοπαραγωγή, Μάρμαρα, Πολιτισμός, Αθλητισμός, Τουρισμός, Κοινωνική πολιτική,  Πανεπιστήμιο.

Ο αγροτικός τομέας θα εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό πυλώνα της οικονομίας τα επόμενα χρόνια και, ως εκ τούτου, «έχουμε καθήκον να τον στηρίξουμε». Η Περιφέρεια δεν έχει την αρμοδιότητα να χορηγεί αποζημιώσεις στους αγρότες, ούτε να τους προμηθεύει με αγροτικά εφόδια, λιπάσματα ή φυτοφάρμακα. Μπορεί, ωστόσο, να συμβάλει καταλυτικά στη μείωση του κόστους άρδευσης, όπως και να υποστηρίξει δράσεις για τη βελτιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων που παράγονται στον τόπο μας.

 • Ενίσχυση των ΤΟΕΒ και δρομολόγηση αρδευτικών έργων

Ο πρώτος στόχος μπορεί να επιτευχθεί με την ενίσχυση των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων και με τη δρομολόγηση αρδευτικών έργων, είτε πρόκειται για κατασκευή καινούργιων, είτε για τη συντήρηση των ήδη υφιστάμενων. «Η Δράμα είχε την τύχη να είναι από τις πρώτες περιοχές της χώρας, όπου εγκαταστάθηκαν δίκτυα άρδευσης, από τη δεκαετία του 1960», όμως ότι τα συγκεκριμένα δίκτυα «δεν έχουν συντηρηθεί επαρκώς και πολλά από αυτά έχουν ήδη κλείσει τον κύκλο τους». «Σε κάποια από αυτά τα δίκτυα υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης και επισκευών», «ενώ κάποια άλλα θέλουν αντικατάσταση, πράγμα το οποίο σημαίνει μεγάλα κόστη. Στόχος είναι η μείωση της δαπάνης άρδευσης και κατά συνέπεια η μείωση του κόστους παραγωγής. Στόχος μας είναι η πλήρης αξιοποίηση των επιφανειακών υδάτων. Να αποφύγουμε, δηλαδή, όσο είναι δυνατόν τις αντλήσεις, οι οποίες αυξάνουν και πολλές φορές εκτινάσσουν το κόστος άρδευσης».

 • Συμβατική υποχρέωση της ΔΕΗ η κατασκευή αρδευτικού φράγματος στο Τέμενος

Πρόκειται για συμβατική υποχρέωση της ΔΕΗ, την οποία η Εταιρία οφείλει να υλοποιήσει. Πρέπει όσο είναι δυνατόν περισσότερο να πιεστεί η ΔΕΗ», ώστε να προχωρήσει στη συμβατική αυτή υποχρέωσή της. Δεν πρέπει να την παρακαλέσουμε, αλλά θα της υπενθυμίσουμε ότι έχει υποχρέωση να τηρήσει τη σύμβαση, με ό,τι αυτό σημαίνει. Οι συμβάσεις δεν είναι μόνο για τους απλούς πολίτες, είναι και για τους φορείς της ίδιας της πολιτείας.

 • Δίκαιο το αίτημα των οινοπαραγωγών για χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης νέων αμπελώνων

Είναι δίκαιο το αίτημα για χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης νέων αμπελώνων. «Είναι ένα αίτημα το οποίο θεωρούμε ότι είναι δίκαιο, γιατί τα κρασιά της Δράμας πλέον είναι παγκοσμίως γνωστά» και οι παραγόμενες ποσότητες πρέπει να αυξηθούν. Πρέπει να στηριχθεί η προώθηση οίνων στην εσωτερική αγορά», διότι αυτή τη στιγμή τα προγράμματα που υπάρχουν είναι μόνο για εξαγωγές.

 • Δράσεις για την ενίσχυση του αγροτικού τομέα 
 • η εφαρμογή - πιλοτική σε πρώτο στάδιο - προγραμμάτων «ευφυούς» γεωργίας,
 • η στήριξη και η ενθάρρυνση συλλογικών προσπαθειών για εναλλακτικές καλλιέργειες, που θα βασίζονται στη σταθερή ποιότητα και τις επαρκείς ποσότητες,
 • η υποστήριξη του αιτήματος για δημιουργία ζώνης θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων
 • η δημιουργία δημοπρατηρίων αγροτικών προϊόντων
 • η στήριξη των πατατοπαραγωγών, των καλλιεργητών οσπρίων και γενικότερα των αγροτών της περιοχής του Κάτω Νευροκοπίου, που είναι μια περιοχή με προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ),
 • η υποστήριξη των προσπαθειών τους για την τυποποίηση και τη μεταποίηση των προϊόντων,
 • η παροχή συνδρομής στους Δήμους, για την υλοποίηση δράσεων βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας.
 • Ανάπτυξη βιολογικής κτηνοτροφίας στον ορεινό όγκο της Δράμας

Στον τομέα της κτηνοτροφίας, πρέπει να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη βιολογικών εκτροφών, με βελτίωση των εγκαταστάσεων σταβλισμού. Η περιοχή της Δράμας, έχει πληγεί υπέρμετρα τα τελευταία χρόνια, με το ζωικό κεφάλαιο να έχει μειωθεί  στο 50% σε σύγκριση με την προηγούμενη δεκαετία. «Χρειάζεται μία εγρήγορση», με  στροφή προς την βιολογική κτηνοτροφία. «Η Δράμα είναι οριακά η δεύτερη σε έκταση περιφερειακή ενότητα της Περιφέρειας ΑΜΘ», «ενώ σχεδόν τα 2/3 της περιφερειακής ενότητας είναι ορεινή περιοχή και μάλιστα αραιοκατοικημένη. Σε αυτήν την ορεινή περιοχή, δεν απαγορεύεται η εκτροφή βοοειδών. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί για τα μικρότερα ζώα, κυρίως για τα κατσίκια, αλλά τα βοοειδή μπορούν κάλλιστα να ζήσουν και να είναι ελευθέρας βοσκής. Αυτές οι εκτροφές, οι οποίες θα βρίσκονται σε περιβάλλον όπου δεν υπάρχουν καλλιέργειες και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν φυτοφάρμακα και λιπάσματα, μπορούν πάρα πολύ εύκολα να πιστοποιηθούν ως βιολογικές και να εκτινάξουν το εισόδημα του κτηνοτρόφου. Επομένως υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον πεδίο για ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, κυρίως βοοειδών, στον τεράστιο ορεινό όγκο της Δράμας».

 • Κατεργασία των μαρμάρων στη Δράμα, για δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας και βελτίωση των εισοδημάτων

Το μάρμαρο είναι ένα προϊόν εξαγώγιμο κατά 95%, ενώ τα μισά μάρμαρα που εξάγονται από την Ελλάδα, προέρχονται από την περιοχή της Δράμας. Πρόκειται για εξαιρετικά μάρμαρα, αλλά περίπου το 60% αυτών φεύγει ακατέργαστο.Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε το μάρμαρο να δουλεύεται εδώ, κάτι που θα δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας και άρα περισσότερο εισόδημα για τους ανθρώπους του τόπου μας».

 • Δημιουργία κέντρου ιαματικού τουρισμού στα Θερμιά και ανάπτυξη οικοτουρισμού στον ορεινό όγκο της Δράμας

Πρέπει να υπάρχει στόχευση για  τουρισμό 12 μήνες τον χρόνο.  Πρωταρχικό μέλημα πρέπι να είναι η δημιουργία κέντρου ιαματικού τουρισμού στα Θερμιά του Δήμου Παρανεστίου και η βελτίωση της προσβασιμότητας σε όλη την ορεινή περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη οικοτουρισμού. Τα ιαματικά νερά των Θερμιών της Δράμας είναι από τα καλύτερα στην Ελλάδα. Άν αυτά τα νερά υπήρχαν, όχι στην Ελβετία, αλλά στη Βουλγαρία, αυτή τη στιγμή θα υπήρχαν 7 «πεντάστερα» ξενοδοχεία στην περιοχή και ο τουρισμός θα κάλπαζε. Τα περισσότερα ακατοίκητα σήμερα χωριά του ορεινού όγκου θα ήταν τόπος οικοτουριστικής ανάπτυξης και θα κατακλυζόταν από ξένους επισκέπτες, όπως συμβαίνει στις όμορες με εμάς περιοχές της Βουλγαρίας. Στην άλλη πλευρά των συνόρων υπάρχουν χωριά με καινούργια σπίτια και με ξένους ανθρώπους. Εμείς δυστυχώς, αν και έχουμε βουνά που δε διαφέρουν σε τίποτα απολύτως από τα βουνά που έχουν οι Βούλγαροι, έχουμε μόνο μια τεράστια πινακίδα που γράφει “απαγορεύεται”.

 • Αναβάθμιση του Χιονοδρομικού Φαλακρού, με επιμήκυνση της περιόδου λειτουργίας του και ένταξή του σε ένα ελκυστικό τουριστικό πακέτο

Ένα βασικό κεφάλαιο για τον τουρισμό στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας είναι φυσικά το Χιονοδρομικό Κέντρο του Φαλακρού. Το Φαλακρό, μολονότι έχει εξαιρετικές πίστες, έχει πρόβλημα επάρκειας χιονιού. Πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα παραγωγής τεχνητού χιονιού ενώ απαραίτητη είναι η επιμήκυνση της περιόδου λειτουργίας του και η οργάνωση παράλληλων δράσεων, όπως ο ανεμοπτερισμός, η αναρρίχηση και η παρατήρηση λεπιδόπτερων.  Ταυτόχρονα, πρότεινε την ένταξη του προορισμού αυτού σε ένα ελκυστικό τουριστικό πακέτο, που θα περιλαμβάνει κι άλλους σημαντικούς προορισμούς της περιοχής, όπως λ.χ. το σπήλαιο τα των πηγών του  Αγγίτη.

 • Συμβολή στην ανάδειξη και αξιοποίηση των μνημείων

Απαραίτητη είναι η ανάδειξη και αξιοποίηση των μνημείων που υπάρχουν στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας. Η Μονή Εικοσιφοίνισσας είναι όχι μόνο ένας θρησκευτικός τόπος, αλλά ένας τόπος - σύμβολο για τους αγώνες του Ελληνισμού στην Ανατολική Μακεδονίας. Πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα προκειμένου να επανέλθουν τα κειμήλια της Εικοσιφοίνισσας, τα οποία εκλάπησαν με απαράδεκτο τρόπο από τους Βούλγαρους κατά την αποχώρησή τους από την περιοχή, τον Οκτώβριο του 1944. Επειδή αυτό το υλικό δεν είναι εξαφανισμένο και υπάρχει σε αποθήκες πανεπιστημίων και μουσείων της Σόφιας πρέπει να το διεκδικήσουμε και μέσω της διπλωματικής οδού, εξαντλώντας κάθε δυνατότητα που έχουμε  οικοδομόντας σχέσεις καλής γειτονίας με τους Βούλγαρους. Διότι οι Βούλγαροι δεν είναι εχθροί μας, είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά συνεργάτες μας και αναπτύσσουμε από κοινού δράσεις μέσω προγραμμάτων. Θα τους πείσουμε λοιπόν ότι οφείλουν να επιστρέψουν αυτόν τον πλούτο, που για εμάς δεν είναι μόνο θρησκευτικός, αλλά  και εθνικός.

 • «Η Δράμα πόλη του πολιτισμού και του αθλητισμου»

Στον τομέα του Πολιτισμού, μια βασική προτεραιότητα πρέπει να είναι η δημιουργία στη Δράμα μιας θεατρικής στέγης. Η Δράμα, η πόλη του κινηματογράφου, δικαιούται να έχει ένα θέατρο, ένα θέατρο σε καθαρά επαγγελματική βάση, το οποίο θα ενισχύει και τις ερασιτεχνικές θεατρικές ομάδες. Επιπλέον στόχος μας είναι η ανάδειξη της Δράμας ως πόλης του αθλητισμού διότι έχει μια τεράστια παράδοση, και προς αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να έχει σύμμαχο την Περιφέρεια για την ένταξη σε προγράμματα έργων που θα αφορούν στην κατασκευή νέων αθλητικών υποδομών, αλλά και σε εκτεταμένες συντηρήσεις των υφιστάμενων.

 • Ρεαλιστικό πλάνο για την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Ε61 και η σύνδεση της Δράμας με την Εγνατία οδό

Στον τομέα των μεταφορών, η προσοχή εστιάζεται στον αυτοκινητόδρομο Ε61, για τον οποίο πρέπει να υπάρχει ένα πλάνο βασισμένο στον ρεαλισμό και στην κάλυψη των ουσιαστικών αναγκών των κατοίκων της περιοχής. Ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για να μην προχωρήσει ένα έργο, είναι να έχεις μελέτες υπερφίαλες ή μελέτες περίπλοκες, οι οποίες χρειάζονται αδειοδοτήσεις επί αδειοδοτήσεων και κονδύλια επί κονδυλίων. Πρέπει άμεσα να υπάρξει ένας ρεαλιστικός προγραμματισμός για την κατασκευή του δρόμου Δράμα Αμφίπολη στη διατομή που απαιτεί ο υφιστάμενος και προβλεπόμενος κυκλοφοριακός φόρτος. Αυτός ο εμπαιγμός των Δραμινών στο συγκεκριμένο θέμα πρέπει να τελειώσει».

Παρά την αντίθετη άποψη των φορέων της Δράμας ο περιφερειάρχης εξήγγειλε την κατασκευή αυτοκινητόδρομου στο τμήμα Δράμας Καβάλας και συγκεκριμένα του τμήματος Σταυρός Κρηνίδες με υπέρογκο κόστος. Πιστεύουμε ότι και η διατομή του δρόμου αυτού πρέπει να αναθεωρηθεί ώστε να υπάρχει ένα προβλέψιμο και αντιμετωπίσιμο κόστος και η κατασκευή ενός ασφαλούς δρόμου που θα παρακάμπτει όλους τους υφιστάμενους οικισμούς, αλλά θα συνδέεται με αυτούς με κόμβους που δεν προβλέπονται στην περίπτωση κατασκευής αυτοκινητόδρομου του οποίου η κατασκευή θα χρειαστεί δεκαετίες.

 • Η κατασκευή της σιδηροδρομικής Εγνατίας να γίνει μέσω της Δράμας και όχι μέσω της Αμφίπολης

Όσον αφορά στο κρίσιμο ζήτημα της σιδηροδρομικής σύνδεσης, είμαστε ξεκάθαρα υπέρ της ένταξης της Δράμας στη σιδηροδρομική Εγνατία. Θα επιδιώξουμε με επιχειρήματα την κατασκευή της σιδηροδρομικής Εγνατίας μέσω της Δράμας και όχι μέσω της Αμφίπολης. Η διαδρομή θα είναι μόλις 20 χλμ μεγαλύτερη, ήτοι 6 λεπτά της ώρας, δεδομένου πως η ταχύτητα που θα αναπτύσσουν τα ηλεκτροκίνητα τραίνα θα φτάνει τα 200 χλμ/ώρα.

 • Δημιουργία Περιφερειακού Συμβουλευτικού Σταθμού επανένταξης χρηστών και πάσης φύσεως απεξαρτημένων ατόμων

Προτείνουμε την δημιουργία στην Δράμα ενός Περιφερειακού Συμβουλευτικού Σταθμού επανένταξης χρηστών και πάσης φύσεως απεξαρτημένων ατόμων.

 • «Θα στηρίξουμε με κάθε τρόπο την προσπάθεια για δημιουργία Ανώτατης Σχολής Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων στη Δράμα»

Χαιρετίζουμε τη δημιουργία δύο πανεπιστημιακών σχολών στη Δράμα, ωστόσο ζητούμενη είναι η επαρκής  στελέχωση των σχολών και η εξασφάλιση των απαραίτητων υποδομών. Ταυτόχρονα πρέπει να υπάρξει προσπάθεια για δημιουργία Ανώτατης Σχολής Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο όπως έχει προαναγγελθεί. .Θα είναι μια σπουδαία υπόθεση για την πόλη της Δράμας που θα συμπαρασύρει πολλά οφέλη για την τοπική κοινωνία.

logo_black.png
© Copyright 2022 Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία. All Rights Reserved.

Search